Skip to main content

Svatební místa

Interiér zámku

SALA TERRENA

Sala terrena patří mezi nejkrásnější a nejrozlehlejší prostory tohoto typu na Moravě. V minulosti sloužila jako propojení zámecké rezidence s Podzámeckou zahradou. Zachovala si svůj původní vzhled a nádhernou štukovou výzdobu s nástěnnými freskami a sochami. Výzdoba v Sala terreně odkazuje jak na antickou tradici, tak na sepětí člověka s přírodou a je velmi oblíbeným místem pro konání svatebních obřadů.

Kapacita: 70 osob, k sezení 50 míst
Cena za svatební obřad: od 10 000,- Kč

Interiér zámku

Kaple sv. Šebastiána

Interiér kaple patří mezi nejzdařilejší moravské rokokové realizace. Stěny kaple pokrývá červený a šedý mramor, zlacené řezby a štuky s rokokovou ornamentikou, které vytvořil sochař František Ondřej Hirnle, absolvent vídeňské výtvarné akademie. Kaple byla vysvěcena 20. dubna 1766. V kapli je od roku 2022 možné uzavřít církevní sňatek. Prostor je ideální pro malé svatby.

Kapacita: 20 míst k sezení
Cena za svatební obřad: od 10 000,- Kč

Interiér zámku

Manský sál

Obdélný sál s neckovou klenbou Arcibiskupského zámku v Kroměříži, je na západní a východní straně osvětlován čtyřmi okny. Kratší stěny prolamují půlválcové niky s konchou, do kterých jsou vložena rokoková kachlová kamna. Stěny pokrývá umělý mramor se zlacenými rokokovými řezbami. Do středu východní stěny je situován biskupský trůn s baldachýnem, na třech stupních. Sál sloužil k reprezentaci světské moci olomouckých biskupů a byl místem pro konání manských soudů a sněmů. Vhodné pro větší svatby.

Kapacita: 60 – 100 osob / k sezení 30 míst
Cena za svatební obřad: 12 000,- Kč

Exteriér zámku

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada byla založena v roce 1509 a během několika století se  rozšířila do impozantní rozlohy 53 hektarů. Od počátku se změnil její obsah i vzhled. Ze zelinářské a ovocnářské zahrady byla v 17. století přebudována na zahradu barokní. V 19. století se proměnila na stylový krajinářský park a dnes je zde vysázeno přes 200 druhů vzácných stromů z různých částí Evropy, Ameriky i Asie. Je ideálním místem pro romantickou svatbu v přírodě.

Možnost výběru ze tří míst pro svatební obřad v Podzámecké zahradě, nebo dle domluvy. V případě deštivého počasí v den svatebního obřadu, je možná operativní varianta svatebního obřadu v interiérech zámku s doplatkem (Sala terrena). Vhodné jak pro menší, tak i větší, či velké svatby.

Kapacita: do 150 osob / k sezení 30 míst
Cena za svatební obřad: 10 000,-Kč