Svatby na zámku

Vážení snoubenci,

jsme potěšeni, že uvažujete o svatebním obřadu v nádherných a reprezentativních prostorách Arcibiskupského zámku, anebo k zámku přiléhající Podzámecké zahradě, skvostem mezi evropskými zahradami. Pro svoji unikátnost byly zámek a Podzámecká zahrada zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

O další výjimečnosti místa zámku a jeho Podzámecké zahrady svědčí i to, že Váš svatební obřad by se může odehrávat na zámku, o který jeví mimořádný zájem filmové štáby, kde byla natočena jak řada českých pohádek, tak i světově výpravné velkofilmy jako Kateřina Veliká, osmi Oscary ověnčený Amadeus, či v současné době výpravná minisérie Marie Terezie.

Věříme, že nádherné, romantické a velmi důstojné prostředí zámku nebo Podzámecké zahrady vytvoří tu nejlepší kulisu k prožití významné události ve Vašem životě a zanechá ve Vás a Vašich blízkých dlouhodobé a nezapomenutelné vzpomínky.

V prostorách zámku nebo v Podzámecké zahradě je možno uzavřít občanský sňatek. Svatební obřady probíhají od dubna do října v místech, která jsou níže uvedena. Záleží jaký termín a v jakých prostorách si Váš svatební obřad zvolíte. Rádi Vám při výběru poradíme bud´ telefonicky, anebo osobně. Doporučujeme, aby jste si zajistili termín a místo svatebního obřadu v dostatečném předstihu.

Svatební termíny v roce 2020

Doba trvání každého obřadu od zahájení po ukončení, tedy odchod z interiérů, je 60 minut. Toto je dostačující čas k tomu, abyste si mohli celý obřad společně se svými hosty plně vychutnat, bez jakéhokoliv spěchu. Fotografování v Podzámecké zahradě po skončení obřadu, tedy mimo interiéry zámku není časově omezeno.         

Svatební obřady se po dohodě mohou konat v níže uvedených časech a místech v sobotu od 10.00 – 16.00 hodin. Obřad začíná vždy v celou hodinu. Termíny jsou následující:

 Arcibiskupský zámek a Podzámecká zahrada

měsíc hlavní svatební sobota mimořádný termín neoddává se
duben 18. 4. 2020 4.4., 11.4., 25.4.
květen 16. 5. 2020 2.5., 9.5.,  23.5., 30.5.
červen 20. 6. 2020 27. 6. 2020 6.6., 13.6.
červenec 11. 7. 2020 25. 7. 2020 4.7., 18.7.
srpen 1. 8. 2020 15. 8. 2020 8.8., 22.8., 29.8.
září 5. 9. 2020 19. 9. 2020 12.9., 26.9.
říjen 17. 10. 2020 3.10., 10.10., 24.10., 31.10.

Pokud byste si přáli svatební obřad mimo výše uvedené termíny (mimořádné termíny), je nutno počítat s příplatkem k ceně svatebního obřadu ve výši 100%.

Dovolte, abychom Vás seznámili s podmínkami a organizací svatebních obřadů:

Úřední záležitosti si vyřizují snoubenci na matrice Městského úřadu v Kroměříži samostatně. Prosíme, nejdříve kontaktujte matriku Městského úřadu v Kroměříži, paní Jarmilu Resutíkovou, anebo její zástupkyni na telefonu:  573 321 182 a ověřte si, zda je Vámi zvolené datum a čas sňatku ještě neobsazené. Svatbu můžete domluvit také osobně na oddělení matriky, které naleznete v budově MěÚ Kroměříž na adrese Velké náměstí 115/1.

1

Matrice doložíte potřebné doklady a po splnění administrativních náležitostí, které jsou zpoplatněny matrikou, dostanete tzv. Povolení ke svatbě. Toto Povolení je závazné a slouží jako rezervace svatebního obřadu na Vámi zvoleném místě na zámku.
2

Povolení ke svatbě obratem doložíte k rukám kastelána zámku, anebo jeho zástupci, se kterým domluvíte podrobnosti svatby předem, zejména den a hodinu svatebního obřadu, jeho náležitosti podle Vašich představ. Měsíc před konáním svatebního obřadu budete Správou zámku vyzváni k uzavření Smlouvy o konání svatebního obřadu se snoubenci, resp. s objednateli, anebo s jedním ze snoubenců, resp. s objednatelem. Nejpozději dva týdny před konáním svatebního obřadu musejí být všechny poplatky související se svatbou na zámku zaplaceny ke Správě zámku, jinak rezervace svatebního obřadu bude zrušena bez náhrady. Bližší podmínky jsou stanovené v uvedené smlouvě. Je nutno rozlišovat administrativní poplatky splatné k matrice Městského úřadu při vydání Povolení ke svatbě a dalších náležitostí a poplatky spojené se svatebním obřadem na zámku.
3

Organizace obřadu je zajištěna pracovníky Správy zámku a pověřenými zaměstnanci matriky MěÚ v Kroměříži. Vzhledem k tomu, že svatební obřady probíhají v bezpečnostním režimu památkového objektu a objektu UNESCO, je nezbytné, aby všichni svatební hosté plně respektovali pokyny pracovníků Správy zámku (zákaz kouření, pohyb pouze ve vyhrazených prostorách, dodržení časového harmonogramu apod.)

Průběh svatebního obřadu na zámku:

Parkování jednoho vozidla před vjezdem do zámku, anebo v Podzámecké zahradě podle  pokynů pracovníka Správy zámku, anebo ceremoniáře, je možné. Účastníci musejí být nejpozději 10 minut před zahájením obřadu přítomní na místě.

 • uvítání ceremoniářem
 • shromáždění a seřazení účastníků na pokyn ceremoniáře
 • starší svatební hosté, obtížně se pohybující, mohou být po dohodě s pracovníkem Správy zámku zavedeni do sálu před příchodem svatebního průvodu
 • přesun a příchod do sálu (Podzámecké zahrady) usazení svatebčanů, administrativní úkony
 • zahájení obřadu
 • projev oddávajícího
 • výměna prstenů, polibek, podpisy a slavnostní přípitek
 • gratulace svatebčanů
 • odchod ze  sálu (Podzámecké zahrady)
 • během obřadu a po obřadu možnost fotografování, natáčení pro soukromé účely
 • po obřadu možnost fotografování pro novomanžele v Podzámecké zahradě bez časového omezení (zahrada je veřejnosti volně přístupná)

Další individuální požadavky, které bezprostředně souvisejí s obřadem je možno akceptovat, pokud podstatně nenaruší průběh obřadu a není uplatňován smluvní příplatek. Pokud je harmonogram v některém bodu narušen (např. pozdním příjezdem), musí být obřad operativně zkrácen.

Pro svatební obřady se v Arcibiskupském zámku pronajímají:

Manský sál

vhodné pro větší svatby 60-100 osob / 30 míst k sezení

7 700 Kč

Sala terrena

vhodné pro svatby 30-70 osob/ 30 míst k sezení

7 200 Kč

Podzámecká zahrada

vhodné jak pro menší, tak i větší či velké svatby do 150 osob / 30 míst k sezení. Možnost výběru ze tří míst pro svatební obřad v Podzámecké zahradě

V případě deštivého počasí v den svatebního obřadu, je možná operativní varianta svatebního obřadu v interiérech zámku s doplatkem (Sala terrena)

5 900 Kč

                 K uvedeným cenám za svatební obřad se připočítává DPH ve výši 21%. U mimořádných termínů je účtován příplatek 100 % k obvyklé ceně.

Obřady v Podzámecké zahradě jsou osvobozeny od DPH.

V ceně pronájmu prostor je zahrnuto:

 • Pronájem prostor podle Vašeho výběru, doba trvání obřadu (vstup do zámku nebo Podzámecké zahrady a odchod) je 60 min. U Podzámecké zahrady možnost výběru tří míst  ke svatebnímu obřadu.
 • Základní květinová výzdoba – vázaná květina ve váze na stolku
 • Pro svatební hosty až 30 židlí, židle kovové, bílá barva
 • Asistence našeho zaměstnance
 • Doplňky (vlastní hudební produkce CD), nejsou extra zpoplatněny. Obsluhu, CD a dodání audiotechniky zajišťuje objednatel.
 • Slavnostní přípitek pro novomanžele a svědky – láhev arcibiskupského sektu

Extra příplatek:

 • Parkování jednoho vozu pro nevěstu po dobu obřadu v délce max. 60 min buď před vchodem do zámku, anebo v Podzámecké zahradě. Cena: 1 000,-Kč. V případě deštivého počasí není vjezd auta do Podzámecké zahrady možný a parkování bude před zámkem.
 • Po obřadu možnost fotografování pro novomanžele a svatebčany v Podzámecké zahradě bez časového omezení.
 • Instalace květinové výzdoby. Dodatečnou květinovou výzdobu si podle své představy zajistí objednatel samostatně, náš personál bude instalovat tuto květinovou výzdobu před vlastním zahájením obřadu. Cena za instalaci dodané květinové výzdoby ze strany objednatele svatby podle jeho přání: 250,- Kč
 • V Podzámecké zahradě instalace ozdobné Slavobrány. Cena 600,- Kč
 • Bílé potahy na židle. Cena 40,-Kč/ židle

Nutno dodržovat:

 • doporučený maximální počet účastníků obřadu je s ohledem na kapacitu sálu nutné vždy dodržovat s minimálními odchylkami. Přiměřenost platí i u Podzámecké zahrady.
 • v době obřadu není v objektu a areálu možné požívání alkoholických nápojů kromě přípitku snoubenců a svědků
 • v prostorách Manského sálu je zákaz pohybu na vysokých a tenkých podpadcích tzv. štokly – je to z důvodu ochrany historických parket. Vstup na vysokých a tenkých podpadcích nebude do Manského sálu povolen
 • vstup psů je do celého objektu zámku a Podzámecké zahrady je zakázán
 • časový harmonogram je nutno dodržet – celková doba svatby od zahájení  – vstup do interiérů,  až po obchod ze zámku nebo Podzámecké zahrady je 60 min. Doba následné fotografování v Podzámecké zahradě není omezena
 • v duchu tradic a zvyklostí nelze na novomanžele házet rýži, hrách, konfety či cokoli jiného, rozbíjet talíř pro štěstí apod. – toto omezení platí pro interiéry zámku, včetně nádvoří a Podzámecké zahrady

Kontakt:

Správa Arcibiskupského zámku v Kroměříži, z.ú.

Sněmovní náměstí1/2
767 01 Kroměříž

E-mail: zamek-kromeriz@ado.cz