Skip to main content

Rezervace skupin a zájezdů

Informace

 • Prohlídky rezervujeme pro skupiny min 15 osob a maximálně 40 osob na skupinu.
 • Rezervace je platná až po písemném potvrzení z naší strany.
 • Počet nahlášených účastníků není závazný
 • Vysazení cestujících z autobusu probíhá zpravidla na Masarykově náměstí u Justiční školy. K zámku je to pak cca 5 min chůze Jánskou ulicí. Autobus pak většinou parkuje na Hanáckém náměstí.
 • Při rezervaci okruhu VIA RESIDENTIA (Reprezentační sály + Zámecká věž) je čas rezervace časem začátku komentované prohlídky s průvodcem. Na Zámeckou věž lze jít v rámci vstupenky Via Residentia již bez průvodce po prohlídce/případně s dostatečným časovým předstihem před prohlídkou. Průměrný čas na Zámecké věži je 20 minut. Kapacita ochozu je 20 osob, při skupině o vyšším počtu je nutné se prostřídat.

Povinnosti a pokyny

 • Skupina se musí dostavit 15 minut před zahájením prohlídky (prostor pro zaplacení, toaleta…).
 • Placení proběhne hotově nebo kartou HROMADNĚ za celou skupinu vedoucím dané skupiny/pověřenou osobou.
 • Přijímáme pouze českou měnu (czk).
 • Skupina je povinna se ohlásit předem v případě zpoždění či zrušení rezervace.
 • Pokud skupina dorazí se zpožděním bez předchozí domluvy se zámkem, zaniká nárok na uskutečnění prohlídky, případně může být prohlídka zkrácena o dobu zpoždění.
 • Pokud není smluveno jinak, tak si zámek vyhrazuje právo doplnit kapacitu skupiny individuálními návštěvníky zámku.

Rezervační formulář

  Vytvořením rezervace souhlasíte s dodržením podmínek rezervace popsaných na této stránce.