Galeria obrazów

W pałacowej galerii obrazów prezentowane są najpiękniejsze dzieła pochodzące z kolekcji ołomunieckich biskupów i arcybiskupów.

Pierwszymi udokumentowanymi obrazami w kolekcji były dwie pary obrazów ołtarzowych Lucasa Cranacha Starszego, które zostały nabyte za czasów biskupa Stanisława Thurzo (14971540). Fundamentem biskupich zbiorów jest kolekcja biskupa Karola Lichtenstein-Castelcorno (16641695). Największą dokonaną przez niego akwizycją był zakup fragmentu kolekcji angielskiego króla Karola I Stuarta oraz Thomasa Howarda, hrabiego z Arundel, od kolońskich handlarzy dziełami sztuki Franza i Bernarda von Imstenraed w 1673 r. Ponadto zakupił kilka mniejszych interesujących kolekcji obrazów. Dzieła sztuki nabywał również drogą kupna bezpośrednio w pracowniach malarskich za pośrednictwem swoich agentów. Żaden z następców Lichtensteina na stolcu biskupim w Ołomuńcu nie prowadził tak systematycznej i celowej działalności kolekcjonerskiej.

W XVIII w. zbiory wzbogaciły się o nowe obrazy zakupione przez Ferdinanda Juliusa von Troyer (17461758) oraz Leopolda Friedricha von Egkh (17581760). Powiększenie zbiorów w wieku XIX i XX było możliwe dzięki akwizycjom kardynała Friedricha Egona von Fürstenberg (18531892), arcybiskupa Theodora Kohna (18931904) oraz arcybiskupa Leopolda Prečana (19231947). Kromieryska kolekcja jako całość ilustruje zmiany upodobań estetycznych oraz wymagań, jakie stawiano obrazom mającym pełnić funkcję reprezentacyjną na przestrzeni wieków.