O Pałacu i Ogrodach

Pałac i Ogrody Arcybiskupie zajmują szczególną pozycję pośród najpiękniejszych zabytków na Morawach. Od początku swego istnienia były w posiadaniu biskupów i arcybiskupów ołomunieckich, pełniąc przede wszystkim funkcję reprezentacyjną. Tutejsza architektura, Ogrody oraz kolekcje dzieł sztuki należą do najcenniejszych elementów dziedzictwa kulturowego w kraju, a ich wyjątkowość została potwierdzona poprzez wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.