Skip to main content

Ogród Kwiatowy

Ogród Kwiatowy powstał w drugiej połowie XVII wieku z inicjatywy biskupa ołomunieckiego Karola von Liechtensteina-Castelcorna. Ogród przynależał do Pałacu Arcybiskupiego i przez ponad 350 lat pozostawał własnością arcybiskupstwa ołomunieckiego.

Ogród Kwiatowy jest częścią zabytku „Ogrody i pałac Kromieryż” wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO dnia 5 sierpnia 1998 roku. Zarządcą Ogrodu jest Narodowy Instytut Zabytków.

Więcej informacji o ogrodzie:

www.kvetnazahrada-kromeriz.cz