Za świątynię, miasto i ojczyznę

Wystawa

Biskup Karol von Liechtenstein-Castelcorno był najsłynniejszym biskupem diecezji ołomunieckiej okresu baroku. Podźwignął miasta, wsie i majątki zniszczone w czasie wojny trzydziestoletniej, wybudował rezydencje w Ołomuńcu, Kromieryżu i innych miastach, nabył wspaniałą kolekcję obrazów oraz założył bibliotekę biskupią. Przygotowane przez Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, a zaprezentowane w Pałacu Arcybiskupim w Kromieryżu oraz w Muzeum Archidiecezjalnym w Ołomuńcu wystawy stanowią zwieńczenie czteroletnich badań i wraz z dwoma monografiami spłacają część ogromnego długu wdzięczności, który mamy wobec tej niezwykłej postaci.