Typy na wycieczki

Oficjalna siedziba biskupów i arcybiskupów ołomunieckich, miejsce, w którym odbyła się koronacja cesarska Franciszka Józefa I oraz narada austriackiego cesarza z ruskim...

Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą i edukacyjną w trzech budynkach. W swoich zbiorach posiada ok. 85 000 eksponatów (z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku,...

Jesteś miłośnikiem zabytków i sztuki? Skorzystaj z kompleksowego programu zwiedzania łączącego zabytki Ołomuńca i Kromieryża, dzięki któremu poznasz tysiącletni dorobek...

Co roku, od początku maja do końca września, zwiedzający mają okazję poznać najcenniejsze zabytki sakralne kraju zlińskiego w ramach projektu Otwarte Bramy.

Żydowska synagoga w Holešovie jest jednym z najcenniejszych zabytków miasta i regionu, jak i całych Czech. Ze względu na fakt, iż synagoga jest obecnie jedyną synagogą...

Marie von Ebner-Eschenbach, niemieckojęzyczna pisarka czeskiego pochodzenia, jest jedną z najważniejszych postaci w dziewiętnastowiecznej literaturze. Jednak po...