Zámecká obrazárna

Rozsáhlou a unikátní sbírku vzácných obrazů založil olomoucký biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelcorna ve druhé polovině 17. století. Kroměřížskou část tvoří téměř pět set obrazů vystavených v historických sálech a v galerii, druhá část je vystavena v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Sbírka má mimořádnou uměleckou hodnotu a patří k nejvýznamnějším v celé Evropě. V samotné zámecké galerii máte možnost zhlédnout na 85 vybraných originálů děl významných evropských malířů od gotiky až do období rokoka, mezi něž patří např. Tizian, van Dyck, L. Cranach st.

Základní informace

  • samostatná prohlídka (60 min – doporučený čas)
  • bez průvodce

Zámecká obrazárna nabízí svým návštěvníkům 9 místností s obrazy, dále kabinet zahradní kultury a příjemným bonusem je v období léta také sezonní výstava. To vše mohou si mohou návštěvníci projít vlastním tempem bez průvodce. Doporučený čas strávený v obrazárně se pohybuje kolem 60 minut.

Rozsáhlou a unikátní sbírku vzácných obrazů založil olomoucký biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelcorna ve druhé polovině 17. století. Kroměřížskou část tvoří téměř pět set obrazů vystavených v historických sálech a v obrazárně, druhá část je vystavena v Arcidiecézním muzeu v Olomouci.

Tato sbírka má mimořádnou uměleckou hodnotu a patří k nejvýznamnějším v celé Evropě. V samotné zámecké obrazárně máte možnost zhlédnout na 85 vybraných originálů děl významných evropských malířů od gotiky až do období rokoka, mezi něž patří např. Tizian, van Dyck, L. Cranach st.

Mezi poklady světového kulturního dědictví, které po staletí přinášejí lidem nezapomenutelný zážitek, patří právě Tizianův obraz ze zámecké obrazárny. Obraz, kde Apollo trestá Marsya, uchvacuje diváky svém obsahem i formou, silou uměleckého zpracování, hloubkou alegorie a symboliky. Přes 350 let je ozdobou uměleckých obrazových sbírek zámku.

Autor obrazu TIZIANO VECELLIO (1488-1576) byl dominantní postavou benátského umění 16. století. Během svého dlouhého života a působení dosáhlo proslulosti vedle ostatních umělců včetně Michelangela. Pod jeho vlivem se formovalo benátské malířství do významného stylu. Celoživotní dílo Tiziana vyvrcholilo v závěru jeho života, kdy díla tvořená v letech 1570–1576 odrážejí umělcovu vyzrálost malířskou, kompoziční i filozofickou zkušenost doby, ve které žil.

Obraz APOLLO TRESTÁ MARSYA se svou aktuálností, mnohovýznamností a sílou řadí mezi věčně živá díla, která diváka vede k zamyšlení nad motivy vzniku obrazu, jeho inspirací a symbolikou. Umělecké dílo mělo po smrti Tiziana mnoho majitelů, až v roce 1673 získal toto dílo jako součást obrazové kolekce biskup Karel II. Lichtenštejn- Kastelkorn pro svou rezidenci v Kroměříži.