Sala terrena

Sala terrena na kroměřížském zámku patří mezi nejkrásnější a nejrozlehlejší na Moravě. Sloužila jako jedinečné propojení zámecké rezidence s Podzámeckou zahradou. Zachovala si svůj původní vzhled a nádhernou štukovou výzdobu s nástěnnými freskami a sochami postav z řecko-římské mytologie z období konce 17. století. Na tři bohatě zdobené sály, které představují střídání ročních období, navazují dvě umělé jeskyně, z nichž první okouzlujícím způsobem vypráví příběhy Ovidiových Proměn a druhá připomíná tradici středověké těžby vzácných nerostů v blízkém okolí, které sloužily k ražení arcibiskupských mincí v zámecké mincovně.

Základní informace

  • 30 minut
  • s průvodcem
  • kapacita 20 osob

Sala terrena patří mezi okouzlující a tajuplná místa Arcibiskupského zámku. Jedná se o unikátní umělecké dílo, které tvoří přechod mezi zámkem a zahradou. Mnoho lidí ani netuší, jaké umělecké bohatství se zde nachází.

Místo plné příběhů a historie. Místo, kde při své cestě do Olomouce večeřela Marie Terezie. Místo, kde si spousta zamilovaných párů řekla své ano.

Prohlídka Sala terreny probíhá za doprovodu průvodce, který zde návštěvníkům vypráví příběhy z Ovidiových proměn ztvárněných v bohaté sochařské výzdobě. Díky postranním uměle vytvořeným jeskyním je sala terrena také oblíbeným místem pro děti, které si mohou prohlédnout Apollonovu a Důlní grottu a vyslechnout jejich příběh.