Skip to main content

Magická zahrada

Květnice jara

Květnice jara 31.3. –  1.4. 2023

Návštěvnická sezona Arcibiskupského zámku v Kroměříži začíná v pátek 31. března v tradičním termínu, tzn. týden před Velikonocemi. Pro návštěvníky jsme připravili výstavu nejen lilií v Letním bytě arcibiskupa, jejímž autorem je přední český florista Slávek Rabušic a jeho tým ve spolupráci s aranžerkami z Podzámecké zahrady. Výstava je součastí prohlídkového okruhu Reprezentační sály – Květnice jara.

Návštěvníky srdečně zveme na slavnostní zahájení sezony, které se uskuteční v pátek 31. 3. od 10 do 16 hodin. V tento den proběhne zahájení sezony za slavnostního zvuku fanfár od trubačů konzervatoře P. J. Vejvanovského, dále vernisáž výstavy s autorem Slávkem Rabušicem. Speciální komentované prohlídky květin s floristou Slávkem Rabušicem. Výklad zaměřen na květiny a jejich dějiny.

Projekt Magická zahrada podpořilo Ministerstvo zemědělství

Magická zahrada

Květnice léta

KVĚTNICE LÉTA 10.- 11. června

na workshopu Květnice léta, který se uskuteční v Podzámecké zahradě, budeme sázet letničky pod vedením našich zkušených floristů. Truhlíky si sami upravíte do barokního stylu patinováním. Dozvíte se spoustu informací jak o letničky pečovat, které druhy a jak kombinovat a spoustu dalších cenných rad. Ve spoluprací s českým zahrádkářským svazem budeme sázet letničky na plné slunce a letničky do polostínu. Workshop bude probíhat v průběhu celého víkendu otevřených zahrad 10.-11. června od 10.00 do 16.30

Projekt Magická zahrada podpořilo Ministerstvo zemědělství

Magická zahrada

Štěpnice

Štěpnice 23. 9. 2023 – 24.9. 2023

Výstava starých odrůd ovoce

Sad – historicky štěpnice  je ve svém původním významu specializovaná výsadba dřevin, která je primárně uzpůsobena pro pěstování ovocných stromů a keřů. Může být zaměřena výhradně na produkci ovoce, sady ale mohou mít také svoji okrasnou, estetickou a rekreační funkci a mohou být takto upraveny okrasné parky. V krajině (v extravilánu i v intravilánu) mají sady vliv na ekologii a krajinotvornou funkci, která může být velmi různá (negativní i pozitivní), podle způsobu údržby. Některé staré sady mohou být i chráněny jako přírodní památky.

Výstavu starých odrůd jablek jsme si pro Vás přichystali v mozaikovém sálu Sala terreny.

23. 9. v 11.00 komentovaná prohlídka starých odrůd od Ing. Martina Posoldu Ph.D.

24.9. v 11.00 /12.00 komentovaná prohlídka starých odrůd od Ing. Martina Posoldu Ph.D.

Projekt Magická zahrada podpořilo Ministerstvo zemědělství

Magická zahrada

Manežerie

MENAŽERIE

23. 9 – 24. 9. 2023

Výstava drobného zvířectví bude pro Vás k vidění o víkendu 23 – 24 .9. 2023.

Pár slov k významu Menažerie (z francouzského ménagerie) je označení pro zvěřinec, kde byla pro zábavu a poučení chována především exotická zvířata a velké šelmy. V Evropě byla zavedena koncem středověku, v hradních příkopech bývali nejčastěji chováni medvědi. Termín menažerie se používal až od 17. století. Medvědi ani jiné šelmy sice neuvidíte, můžete se ale těšit na zvířatka, jako jsou, králíky, slepičky, ovce, kozy a mnoho dalšího.

Návštěvníci si poslechnou informace, jak o zvířata pečovat, čím je krmit, jakými chorobami trpí a jak chorobám předcházet.

Akce je volně přístupná.

Přijde s námi strávit hezký den do Podzámecké zahrady.

Projekt Magická zahrad podpořilo Ministerstvo zemědělství.

Magická zahrada

Edukační sokolnický program pro děti

„O DRAVCÍCH A SOVÁCH“

Sokolnictví patří mezi nejstarší způsoby lovu na světě, pomocí cvičených dravých ptáků v přirozeném prostředí. Zrodilo se ve druhém tisíciletí před naším letopočtem na Blízkém východě, odkud se rozšířilo na východ i západ. Na území dnešní České republiky jej přinesli v první polovině 5. století Hunové. V roce 2010 bylo organizací UNESCO sokolnictví uznáno jako nehmotné kulturní dědictví lidstva. Sokolnictví je jedním z nejstarších vztahů mezi člověkem a dravcem, které trvá více než 4000 let.

V Podzámecké zahradě našli domov dravci sokolníka Marka Přibyla, proto Vám s radostí můžeme nabídnout nový vzdělávací program „O DRAVCÍCH A SOVÁCH“, zaměřen na sokolnictví, který jsme pro Vás připravili. Program je v první řadě určen pro děti z mateřských a základních škol. Jeho hlavním cílem je přiblížit téma sokolnictví školákům a zároveň zvětšovat povědomí o životě dravců v jejích přirozeném prostředí.

Děti si také mohou vyzkoušet přivolání dravce s příletem na rukavici, seznámí se s technikami výcviku dravých ptáků s důrazem na poslušnost při přistání. Mimo to se v programu dozvíte také mnoho zajímavosti o způsobu výcviku dravců, kteří byli v minulosti využívaní k lovu zvěře a ochraně úrody.

Délka programu cca 20 min.

Věříme, že Vás náš vzdělávací program zaujme a pomůže přiblížit téma sokolnictví dětem.

Cena 50,- Kč na žáka/ učitelský doprovod zdarma ( minimální počet 15 dětí)rezervace na kubjatkova.bozena@ado.cz

Vzdělávací program podpořilo Ministerstvo zemědělství.