Skip to main content

Květná zahrada

Květnou zahradu nechal vybudovat ve druhé polovině 17. století olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna. Tato zahrada náležela k Arcibiskupskému zámku a byla ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého po více než 350 let.

Květná zahrada je součástí památky Zahrady a zámek Kroměříž zapsané na Listinu světového přírodního a kulturního dědictví dne 5. prosince 1998. Jejím správcem je Národní památkový ústav.

Více informací o zahradě včetně rezervace prohlídek:

www.kvetnazahrada-kromeriz.cz