Návštěvnické trasy

Via Residentia

Reprezentační sály a Zámecká věž

Zvýhodněná kombinovaná vstupenka, která je zahrnuje Reprezentační sály zámku a zámeckou věž.  Díky této návštěvnické trase získáte ucelenou představu o zámeckých interiérech a pestrém bohatství zdejších unikátních sbírek a rozhlédnete se do širokého okolí z ochozu zámecké věže.

Více informacíKoupit vstupenky

Reprezentační sály

Návštěvnická trasa vás zavede do nejkrásnějších a nejpoutavějších sálů zámku se vzácnými uměleckými sbírkami. Během prohlídky uvidíte i části sbírek, které patří k nejvzácnějším a nejhodnotnějším, které se v České republice nacházejí.

Více informacíKoupit vstupenky

Zámecká obrazárna

Obrazová sbírka Arcibiskupství olomouckého, umístěná v zámecké obrazárně kroměřížského zámku, představuje po Národní galerii v Praze druhou nejvýznamnější a největší obrazovou sbírku středoevropské malby od počátku 15. do konce 18. století v České republice.

Více informacíKoupit vstupenky

Sala terrena

Sala terrena – sál se vstupem do zahrad. Otevřená, reprezentativně zdobená stavba s napodobeninami jeskyní (grott) je charakteristická pro významnější barokní a rokokové zámky. Zámecká sala terrena vyniká svojí výmalbou a sochami znázorňujícími výjevy z antické mytologie, včetně dvou menších umělých jeskyní.

Více informacíKoupit vstupenky

Zámecká věž

Zámecká věž nabízí jedinečný pohled na historické jádro Kroměříže i široké okolí z 84 metrů vysoké dominanty zámku. Její patra skrývají nejstarší fáze vývoje zámeckého komplexu. Nádherné výhledy na celé město a vzdálené okolí. Věž je přístupná bez průvodce, výstup a prohlídka trvá cca 20 minut (206 schodů). Vhodné pro fyzicky zdatnější návštěvníky.

Více informacíKoupit vstupenky

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada byla založena po roce 1509 a během několika století byla přebudovávána do forem po sobě jdoucích historických stylů. V době klasicismu se okolo let 1850-1855 rozrostla v duchu tehdejší módní anglické krajinářské tradice do impozantní rozlohy 53 hektarů s řadou vzácných dřevin.

Více informací