Návštěvnické trasy

Trasa č. 1

Reprezentační sály

Návštěvnická trasa Vás zavede do nejkrásnějších a nejpoutavějších sálů a komnat zámku se vzácnými uměleckými sbírkami. Během prohlídky uvidíte i části sbírek, které patří k nejvzácnějším a nejhodnotnějším, které se v České republice nacházejí.

Více informací
Trasa č. 2

Zámecká obrazárna

Obrazová sbírka olomouckého Arcibiskupství, umístěná ve větší části v zámecká obrazárně kroměřížského zámku, představuje, po Národní galerii v Praze, druhou nejvýznamnější a největší obrazovou sbírku středoevropské malby od počátku 15. do konce 18. století v České republice.

Více informací
Trasa č. 3

Sala terrena

Sala terrena, též jako sál se vstupem do zahrad. Otevřená, reprezentativně zdobená stavba s napodobeninami jeskyní (grotty) je charakteristická pro významnější barokní a rokokové zámky. Zámecká Sala terrena vyniká svoji výmalbou a sochami, znázorňující výjevy z antické mytologie, včetně dvou menších, umělých jeskyní.

Více informací
Trasa č. 4

Via Residentia

Reprezentační sály a Zámecká obrazárna

Získáte ucelený obraz o jedinečnosti kroměřížské rezidence olomouckých knížecích biskupů a arcibiskupů. Navštívíte reprezentační sály zámku včetně Carského pokoje, Manského i Sněmovního sálu a následně si prohlédnete, po Národní galerii v Praze, druhou nejvýznamnější sbírku obrazů v České republice evropských umělců počátku 15 až konce 18.století.

Více informací
Trasa č. 5

Zámecká věž

Zámecká věž nabízí jedinečný pohled na historické jádro Kroměříže i široké okolí z 84 metrů vysoké dominanty zámku. Její patra skrývají nejstarší fáze vývoje zámeckého komplexu, prohlídka je obohacena o tematické výstavy. Nádherné výhledy na celé město a vzdálené okolí. Věž je přístupná samostatně, bez průvodce, výstup trvá cca 20 minut (206 schodů). Vhodné pro fyzicky zdatnější návštěvníky.

Více informací
Volný vstup

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada byla založena po roce 1509 a během několika století byla přebudovávána do forem po sobě jdoucích historických stylů. V době klasicismu, se okolo let 1850 – 1855 rozrostla v duchu tehdejší módní anglické krajinářské tradice do impozantní rozlohy 64 hektarů s řadou vzácných dřevin.

Více informací