Návštěvnické trasy

Via Residentia

Reprezentační sály a Zámecká věž

Získáte ucelený obraz o jedinečnosti kroměřížské rezidence olomouckých knížecích biskupů a arcibiskupů. Navštívíte reprezentační sály zámku včetně Carského pokoje a budete mít příležitost nahlédnout také pod ruce restaurátorů pracujících ve Sněmovním sále.  Výstup na 84 m vysokou zámeckou věž zpestřují rovnou tři sezonní výstavy – Panna Maria Křtinská, Kroměřížská zámecká knihovna III – Rukopisy 9.-16. století a Bartoloměj Paprocký z Hlohol v Paprocké vůle.

Více informacíKoupit vstupenky

Via Maxima - v sezoně 2022 trasa uzavřena

Reprezentační sály, Zámecká věž, Sala terrena, Aktuální výstava

Díky této trase budete mít kompletní přehled o Arcibiskupském zámku. Prohlédnete si reprezentační sály, starou knihovnu,  bohatě zdobenou sala terrenu a rozhlédnete se do širokého okolí z 84 metrů vysoké zámecké věže.

Více informacíKoupit vstupenky

Reprezentační sály

Návštěvnická trasa vás zavede do nejkrásnějších a nejpoutavějších sálů zámku se vzácnými uměleckými sbírkami. Během prohlídky uvidíte i části sbírek, které patří k nejvzácnějším a nejhodnotnějším, které se v České republice nacházejí.

Více informacíKoupit vstupenky

Zámecká obrazárna - z důvodu rekonstrukce uzavřena

Obrazová sbírka Arcibiskupství olomouckého, umístěná v zámecké obrazárně kroměřížského zámku, představuje po Národní galerii v Praze druhou nejvýznamnější a největší obrazovou sbírku středoevropské malby od počátku 15. do konce 18. století v České republice.

Více informacíKoupit vstupenky

Sala terrena

Sala terrena – sál se vstupem do zahrad. Otevřená, reprezentativně zdobená stavba s napodobeninami jeskyní (grott) je charakteristická pro významnější barokní a rokokové zámky. Zámecká sala terrena vyniká svojí výmalbou a sochami znázorňujícími výjevy z antické mytologie, včetně dvou menších umělých jeskyní.

Více informacíKoupit vstupenky

Zámecká věž

Zámecká věž nabízí jedinečný pohled na historické jádro Kroměříže i široké okolí z 84 metrů vysoké dominanty zámku. Její patra skrývají nejstarší fáze vývoje zámeckého komplexu, prohlídka je obohacena o tematické výstavy. Nádherné výhledy na celé město a vzdálené okolí. Věž je přístupná bez průvodce, výstup trvá cca 20 minut (206 schodů). Vhodné pro fyzicky zdatnější návštěvníky.

Více informacíKoupit vstupenky

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada byla založena po roce 1509 a během několika století byla přebudovávána do forem po sobě jdoucích historických stylů. V době klasicismu se okolo let 1850-1855 rozrostla v duchu tehdejší módní anglické krajinářské tradice do impozantní rozlohy 64 hektarů s řadou vzácných dřevin.

Více informací