Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Středy s odborníky - příležitost poznat zámek z jiného úhlu pohledu

Série speciálních komentovaných prohlídek Středy s odborníky začínají 19. června a potrvají až do konce srpna. Po tuto dobu budou mít návštěvníci možnost potkat se s odborníky, kteří o sbírkové předměty přímo pečují, dozvědět se něco o tom, v čem každodenní péče o sbírkové předměty a mobiliář spočívá, jak je časově i finančně náročná, co je hlavní náplní práce restaurátora, konzervátora, archiváře, knihovníka, správce zámku...

Program komentovaných prohlídek ke stažení stredy s odborniky 2019 0P.pdf