Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Výstava restaurovaných rukopisů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého

Mimořádnou příležitost prohlédnout si nově zrestaurované rukopisy ze sbírek Arcibiskupství olomouckého budou mít poutníci a návštěvníci Arcibiskupského zámku ve dnech 12. až 14. dubna v rámci Poutních dnů.

V návštěvnickém centru budou vystaveny modlitební kniha Seger oder ein Wircker der Tugend dominikána Bertholda z Freiburku (70. léta 15. století) a Graduál chwal Božských Jana Táborského (40. léta 16. století) pocházející z kostela sv. Haštala na Starém Městě pražském. Oba rukopisy jsou psány duběnkovým inkoustem na pergamenu a zdobeny iluminacemi. Modlitební kniha obsahuje 38 celostránkových iluminací zobrazujících život Krista. Z původně bohaté výzdoby graduálu opatřeného renesanční slepotiskovou vazbou se do dnešní doby dochovaly tři malované iniciály.

Obě knihy restauroval v průběhu roku 2018 Karel Křenek, se kterým Arcibiskupství olomoucké spolupracovalo již při restaurování Duchkovy bible (1433). Jelikož prezentace takto vzácných knih podléhá přísnému režimu vystavování, potrvá výstava pouhé tři dny.

Během Poutních dnů platí 50% sleva na vstupné u trasy VIA UNESCO pro poutníky, kteří se zúčastní některé z poutních bohoslužeb v kostele sv. Mořice a předloží v pokladně obrázek P. Marie Sedmibolestné.