Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Hans Kudlich – Osvoboditel sedláků opět v Kroměříži

Dne 2. 6. 2018 byla na Arcibiskupském zámku v Kroměříži otevřena výstava Hans Kudlich – Osvoboditel sedláků. Výstava se věnuje nejen životu a dílu tohoto pozoruhodného muže, ale také jeho „druhému“ životu, který představují rozhledny a památníky, jež mu byly postaveny jako poděkování za jeho práci.

Hans Kudlich se narodil v roce 1823 jako nejmladší jedenácté dítě do rodiny robotou povinného sedláka. Po studiu na opavském gymnáziu, začal navštěvovat univerzitu ve Vídni. Zde ho v roce 1848 zastihla revoluce, které se aktivně zúčastnil. V létě byl zvolen jako poslanec do nově ustanoveného Říšského sněmu, který zasedal ve Vídni. Zde se stal známým díky svému návrhu zákona na zrušení robotních povinností. Ten byl po dlouhých debatách přijat a Hans Kudlich se díky tomu stal jedním ze symbolů rakouského parlamentarismu.

Poté, co ve Vídni propukly boje, bylo v listopadu 1848 zasedání sněmu přesunuto do Kroměříže na Arcibiskupský zámek. Hans Kudlich i zde patřil k nejaktivnějším členům parlamentu a brzy se stal jedním z radikálních zastánců demokratických reforem. Jako takový byl nastupující konzervativní vládou v čele s novým panovníkem Francem Josefem I., který Arcibiskupský zámek rovněž navštívil, byť později, vnímám jako nebezpečný „živel“. Proto když byl na podzim 1849 Ústavodárný říšský sněm v Kroměříži rozpuštěn, uprchl ze země, neboť na něj byl vydán zatykač.

Díky výstavě se po 170 letech Hans Kudlich opět vrátil do Kroměříže na zámek. A proč se tak stalo? Arcibiskupský zámek ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci připravuje mezinárodní konferenci zaštítěnou ministerstvy zahraničí a spravedlnosti České republiky, Rakouska a Maďarska, která se uskuteční v 19. – 20. září 2018. Jedná se o připravovaný projekt Muzea umění Olomouc Rozlomená doba | Mezi úzkostí a slastí Zrod soudobého Středoevropana 1908–1928, na kterém participují ve formě zápůjček také významné rakouské instituce – například Muzeum města Vídeň, rakouská galerie Belvedere, Univerzita užitého umění ve Vídni nebo Muzeum Salzburg. V rámci uvedené akce pořádají Národní památkový ústav, Muzeum umění Olomouc a olomoucká Univerzita Palackého pod záštitou Ministerstva kultury ČR také mezinárodní odbornou konferenci „Zrod soudobého Středoevropana“ (19. – 21. 9. 2018, Arcibiskupský zámek v Kroměříži). Konferenci svým příspěvkem uvede, mimo jiné, také Erhard Busek, bývalý rakouský vicekancléř či Petr  Pithart, bývalý předseda vlády ČR. Příspěvky předních evropských odborníků se budou věnovat vzniku a uspořádání středoevropského prostoru od roku 1848 po současnost v rámci historických, politických a kulturních souvislostí. Konference se bude věnovat zasedání Říšského sněmu v Kroměříži a jeho poslancům, tedy i Hansi Kudlichovi. Proto byla výstava Hans Kudlich – Osvoboditel sedláků vybrána jako první z mnoha akcí, které budou připomínat zasedání Ústavodárného říšského sněmu, a tak zvát návštěvníky zámku a odbornou veřejnost na připravovanou konferenci.

Výstava je ve věži Arcibiskupského zámku k vidění až do poloviny září, kdy vyvrcholí společně s již zmiňovanou mezinárodní konferencí.

Související akce

Výstava

Výstava Hans Kudlich: Osvoboditel sedláků v Arcibiskupském zámku v Kroměříži

  • Arcibiskupský zámek, Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž ()
  • 2. 6. 2018–26. 9. 2018
  • 14.00–17.30
  • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele