Zemřel pan Antonín Lukáš, významná osobnost kroměřížské kultury

Ve středu 12. července nás navždy opustil náš milý "pan ředitel" Antonín Lukáš. Všichni ti, kdo pečujeme o dědictví a odkaz Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině a přátelům. Vzpomínáme na něho s přátelskou úctou a vděčností za odvedenou práci.

Mgr. Antonín Lukáš

17. 9. 1933 – 12. 7. 2017

Narozen v Kroměříži. Po studiu na kroměřížském gymnáziu pracoval ve Výzkumném ústavu obilnářském v Kroměříži jako technik, později jako dokumentátor vědecké knihovny ústavu. Při zaměstnání vystudoval knihovnictví na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1961 pracoval v Okresní knihovně jako knihovník, později se stal ředitelem. V roce 1970 musel z politických důvodů odejít ze své funkce a stal se knihovníkem Státního zámku a zahrad. Od roku 1984 byl až do roku 1994 ředitelem kroměřížského zámku (po roce 1989 s obnoveným názvem Arcibiskupský zámek a zahrady).

Podílel se na jedné z prvních kulturních výměn mezi Východem a Západem – doprovázel v roce1986 Tiziánův obraz Apollo a Marsyas do Washingtonu. V roce 1991 se stal spoluzakladatelem Klubu UNESCO, jehož cílem bylo zapsání kroměřížského zámku a zahrad do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – zapsán 2. prosince 1998. Stal se Osobností města Kroměříže v roce 2013. Byl velkým propagátorem kroměřížského zámku a provázel v něm např. apoštolského nuncia v Československu Giovanni Coppu, československého prezidenta Václava Havla či polského prezidenta Lecha Walesu.