Podzámecká zahrada v Kroměříži je od 6. 2. opět přístupná

Vážení návštěvníci a příznivci Podzámecké zahrady, počasí se již umoudřilo, zahrada je proto ode dnešního dne opět veřejnosti přístupná.

Na procházku můžete přijít každý den od 7 do 16 hodin, těšíme se na vás!