Sněmovní sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži je 25. 6. do 15 hodin uzavřen

Vážení návštěvníci, v neděli 25. června 2017 bude do 15.00 hodin z důvodu příprav koncertu konaného v rámci festivalu Forfest Czech republic pro veřejnost uzavřen Sněmovní sál a II. patro Arcibiskupského zámku. Prohlídky reprezentačních sálů budou proto zkráceny.

Všem návštěvníkům se za vzniklé komplikace omlouváme.