Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Z důvodu plánovaného natáčení dojde na zámku k omezení provozu. Více informací zde ve zprávách.

Zavřít

Duchovní osa Moravy

  • Fyzická náročnost: Lehké
  • Časová náročnost: do 90 min
  • Vhodné pro vozíčkáře: Ano

Máte rádi památky a umění? Nabízíme Vám ucelený návštěvnický program propojující Olomouc a Kroměříž, díky kterému se seznámíte s tisíciletým kulturním a duchovním vývojem podstatné části Moravy. Prohlédněte si za jednu vstupenku tři objekty, které jsou pomyslnou osou olomoucké arcidiecéze.

Vstupenka umožňuje jednu návštěvu všech tří objektů po dobu jednoho kalendářního roku. Více informací o vstupenkách získáte zde: http://www.olmuart.cz/duchovni-osa-moravy--100/

Arcibiskupský (dříve biskupský) palác v Olomouci je nejrozsáhlejším rezidenčním objektem v historickém jádru města Olomouce. V pořadí je již čtvrtou rezidencí olomouckých biskupů. Původní renesanční palác byl postaven biskupem Stanislavem Thurzem. Do barokní podoby jej nechal upravit biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelkorna v druhé polovině 17. století. Svou dnešní podobu i výzdobu dostal palác po požáru roku 1904. V současné době je sídlem olomouckého arcibiskupa. Po důkladné rekonstrukci byl palác na jaře roku 2011 zpřístupněn veřejnosti jako prohlídkový objekt.

Arcidiecézní muzeum Olomouc bylo založeno v roce 1997 jako součást Muzea umění Olomouc. Jedná se o první duchovně orientované muzeum v českých zemích. Od roku 1999 byla postupně pro potřeby muzea rekonstruována severní část někdejšího hradu – objekt kapitulního děkanství a jeho hospodářský dvůr. Do rezidence olomouckých kapitulních děkanů, která tvoří jádro muzea, bylo v průběhu staletí včleněno několik původně samostatných objektů od raného středověku po 19. století. Samostatnou kapitolou je objekt Zdíkova paláce – tedy paláce moravských biskupů s ambitem a kapitulním domem, který byl pravděpodobně vybudovaný mezi lety 1139–1141 v sousedství baziliky sv. Václava. Románský palác byl po požáru v druhé polovině 13. století doplněn o gotickou křížovou chodbu a rajský dvůr.

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži právem patří k nejvýznamnějším zámeckým komplexům v českých zemích. Jeho historie je neodmyslitelně spjata s působením olomouckých biskupů a arcibiskupů. Především pak s jejich duchovními, politickými, územněsprávními i uměleckými ambicemi. Pro tyto účely byl postupně upravován od středověkého sídla, přes renesanční zámek k baroknímu komplexu opevněného paláce s dvěma okrasnými zahradami – Květnou a Podzámeckou zahradou. K největšímu rozkvětu došlo za episkopátu biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelkorna. Na tyto snahy poté navázala celá řada dalších osobností z řad olomouckých biskupů a arcibiskupů. Dnes je ve správě Národního památkového ústavu, který zajišťuje jeho obnovu a péči a také zpřístupňuje jednotlivé objekty, prohlídkové trasy a expozice.


Tipy na výlet

Oficiální sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů, místo, kde na trůn nastoupil František Josef I. a před bitvou u Slavkova se radil rakouský císař s ruským carem, i...

Muzeum rozvíjí svoji veřejnou expoziční, výstavní a osvětovou činnost ve třech budovách. Muzeum spravuje zhruba 85 000 sbírkových předmětů (z oblasti malířství,...

Každoročně od počátku května do konce září mají návštěvníci možnost navštívit a seznámit se s historií a zajímavostmi významných sakrálních památek ve Zlínském kraji v...