Podpis Deklarace trvale udržitelného cestovního ruchu

Ve čtvrtek 13. června 2019 se sešli starostové měst Holešova, Hulína, Kojetína a Tovačova, starosta Městyse Dubu nad Moravou, zástupci statutárního města Olomouce a zástupci Místní akční skupiny Hříběcí hory, Národního památkového ústavu a Arcibiskupství olomouckého ke společnému podpisu Deklarace kulturního cestovního ruchu. Tato deklarace je součástí celoevropského projektu podpory památek UNESCO s názvem World Heritage Journeys.

Smyslem Deklarace kulturního cestovního ruchu, ke které se těchto devět signatářů připojuje, je cesta k rozvoji udržitelného cestovního ruchu zaměřeného na rozmanitost kulturních, historických a scénických hodnot památky UNESCO – Zahrad a zámku v Kroměříži včetně okolní krajiny a jejích společenských vazeb. Činnost signatářů má motivovat místní obyvatele, stejně jako návštěvníky z celého světa k zapojení se do ochrany kulturního dědictví, pomáhat budovat pocit místní identity a hrdosti. Zdůrazňuje v cestovním ruchu to, co je autentické a jedinečné, nejen v památkách, ale i v živé kultuře, řemeslech, gastronomii a v péči o krajinu. Vytváří podmínky pro nové, trvale udržitelné trendy v tomto hospodářském odvětví.

Signatáři deklarace tak vyjádřili zájem na tom, aby památka UNESCO Zahrady a zámek v Kroměříži mohla plnit roli klíčového turistického cíle a otevírají cestu ke spolupráci mezi městy, obcemi a podnikateli v přirozené destinaci, kterou poloha a historie památky vytváří. Přirozená destinace památky totiž není nikdy omezena hranicemi katastrů či krajů, naopak její podstatou je společné podnikání života, podobné tradice, snadno identifikovatelné rysy místní kultury, přírody, architektury, prostě společné příběhy, které přitahují návštěvníky a lákají je k tomu, aby je poznávali. To, že destinačně zasahuje vliv kroměřížské památky UNESCO jak do Zlínského, tak do Olomouckého kraje, je třeba pojmout jako příležitost, nikoliv jako bariéru v rozvoji spolupráce.  Zástupci měst a organizací se zde dohodli na rozvíjení společného postupu také právě vůči oběma krajům, vůči státní úrovni organizace cestovního ruchu, kdy chtějí podporu svých turistických cílů, podnikání a služeb vzájemně koordinovat.

Setkání  měst a organizací na této platformě není dílem náhody. Projekt World Heritage Journeys je veden spoluprací světové organizace UNESCO, globální společností National Geographic a je podporován ze zdrojů Evropské unie. Kroměřížské zahrady a zámek byly díky němu pozvány do prestižní spolupráce 36 evropských památek UNESCO a již druhým rokem jsou součástí celosvětové kampaně. Má za úkol podporovat síť památek UNESCO, které ve vzájemné spolupráci stimulují rozvoj šetrných a místním komunitám přátelských forem cestovního ruchu.  Signatáři této deklarace otvírají pro své turistické cíle a pro podnikatele na svém území možnost participovat na značce World Heritage Journeys, jež je součástí nové strategie organizace UNESCO.  Podmínkou pro získání této značky pak bude právě dodržování principů trvalé udržitelnosti.

Víme, že cestovní ruch má pro náš region obrovský potenciál rozvoje, který jsme dosud ani zdaleka nevyužili, a že v porovnání s jinými regiony Evropy (včetně těch českých) mírně zaostáváme. Stejně podvědomě ale cítíme, že je třeba se vyhnout globálním vlivům podporujícím masovou turistiku, kterou potkáváme v evropských metropolích, v Praze či Českém Krumlově. Tento projekt je jednou z cest, jak nezastavit rozvoj infrastruktury a pracovních příležitostí v cestovním ruchu, ale naopak jej využít k obnově krajiny, vzdělanosti, k podpoře ekologické a šetrné produkce. Toto společné snažení má vést  k posílení sebevědomí těch, kdo naši kulturu a naši domácí identitu tvoří a reprezentují.

 

Kontakt:

Martin Krčma, kastelán Arcibiskupského zámku a zahrad, site manager Zahrad a zámku v Kroměříži, památky UNESCO

krcma.martin@npu.cz, tel. 725 173 391

visitworldheritage.com/en/eu

 

O setkání řekli:

„Péče o památky obnáší mimo jiné i náš zájem na jejich zpřístupnění a prezentaci. Nejširší škála návštěvníků by měla mít možnost pochopit význam těchto objektů a jejich vazby na nejbližší okolí, na utváření krajiny a kultury daného místa. Tuto úlohu budeme plnit o to lépe, pokud najdeme společná témata s památkami, které jsou nám geograficky a kulturně nejblíž.“ (Ing. Petr Šubík, ředitel NPÚ, ÚPS Kroměříž)

„V době, kdy vidíme v nejrůznějších oblastech společenského života snahu spíše rozdělovat,  je třeba podpořit každou iniciativu, ve které vidíme dobrou vůli spolupracovat  a dávat lidi a jejich společné zájmy dohromady“. (Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský)

„Sešli jsme se zde téměř bez výjimky také jako zástupci správců muzeí, zámků, veřejně přístupných památkových objektů. Je pro nás proto jistě zajímavé pokusit se jednotným způsobem koordinovat jejich propagaci směrem do zahraničí, kde máme společný zájem využít prestižního postavení kroměřížské památky UNESCO pro rozvoj celého regionu.“ (Ing. Martin Krčma, site manager památky UNESCO, kastelán Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži)

Fotografie ke stažení