Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Zámecká věž

Hranolová věž, která dodnes tvoří dominantu zámku i celé Kroměříže, představuje nejvýznamnější pozůstatek biskupského hradu. Třípatrová věž čtvercového půdorysu o rozměrech 13x13 a výšce asi 34 metrů byla vystavěna krátce po roce 1500 významným humanistou a olomouckým biskupem Stanislavem Thurzem.

Přízemím věže, diagonálně vetknutém do nároží hradu, procházel průjezd z města do hradního nádvoří. Dodnes se zachoval hrotitý oblouk vstupní brány se složitě profilovaným ostěním a pravoúhlým výřezem pro padací most sklápějící se nad příkopem, oddělujícím hrad od města.

Výstavba kroměřížské věže probíhala v období přelomu pozdní gotiky a rané renesance, což můžeme sledovat na architektonické i malířské výzdobě průčelí. V ní se setkává tradiční hrotitý oblouk brány s renesančními detaily, zejména nápisovým vlysem provedeným v renesanční tzv. humanistické kapitále, renesančními putti a iluzivní malbou, navazující na architektonické prvky – portál brány, již neplnila obrannou roli, ale svými mimořádnými dimenzemi a výzdobou průčelí reprezentovala svého stavebníka, nejvýznamnějšího moravského církevního feudála té doby – olomouckého biskupa Stanislava Thurza.