Průvodce zámkem

Současná podoba kroměřížského zámku vznikla v základním rozvržení hmot, architektonickém řešení celku a částečně též v utváření fasád zřejmě na základě invenčního vkladu architekta Filiberta Lucheseho (1606–1666) již během přípravné projektové fáze kolem roku 1665.

V následujících letech skutečného budování zámku (1686–1698) byla jeho původní koncepce dále rozvíjena a upravována podle potřeb narůstající stavby Lucheseho dlouholetým spolupracovníkem, přítelem a spřízněným rodákem Giovannim Pietrem Tencallou (1629–1702).