Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Vinné sklepy

Vinné sklepy se nacházejí pod severovýchodním (zahradním) a severozápadním křídlem zámku. Zatímco sklepy pod severozápadním křídlem vznikly až při barokní přestavbě, sklepy pod zahradním křídlem obsahují někde starší předbarokní konstrukce.

Sklepy spojovala se zámeckým nádvořím dvě široká, dosud zachovaná schodiště. Zřejmě koncem 19. století vznikl již mimo areál zámku nový vstup do sklepů, vedoucí úzkým svažitým tunelem z objektu dnešních Arcibiskupských sklepů před Mlýnskou bránou.

Přesto, že některé prostory sklepů prošly novodobou úpravou, zůstaly dodnes dochovány jejich charakteristické znaky – mohutné kamenné hrubě omítnuté zdivo z lomového pískovce a barokní cihlové valené klenby. Stěny sklepů pokrývá ušlechtilá plíseň umožňující zrání vín.

Je jisté, že již stavebník barokního zámku, olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna, zamýšlel do rozsáhlých a hlubokých sklepů se stálou celoroční teplotou umístit sklady vína z biskupských vinic. Tomuto účelu také sklepy již od konce 17. století skutečně sloužily a kontinuita tohoto využití trvá až do současnosti.