Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Sala terrena

Sala terrena v přízemí severovýchodního křídla zámku představuje objekt vynikajících uměleckých kvalit a ojedinělého ikonografického obsahu. V krátké době zde vzniklo jedno z významných děl raného baroka v českých zemích, pro které je příznačná harmonická syntéza architektonického, sochařského a malířského umění.

Samotná stavba podle plánů Giovanniho Pietra Tencally byla zahájena na podzim 1686 a k jejímu zaklenutí došlo v létě 1690. Dílčími výtvarnými úkoly byli následně pověřováni vybraní umělci, schopní realizovat ve vyspělých formách přímé či zprostředkované italské podněty.

Celek saly terreny tvoří trojice obdélných sálů, oddělených navzájem mramorovými portály, a po stranách na obou koncích přiléhající grotty. Ústřední hala symetrické dispozice spojuje reprezentativní schodiště, vedoucí k biskupovu apartmá v prvním patře, s přímým vstupem do parteru Podzámecké zahrady.

Sochařská výzdoba začíná již na schodišti, po kterém dnes návštěvník sestupuje do saly terreny z vestibulu v přízemí. Dvojice bočních sálů saly terreny má na klenbách po dvou samostatných trojlaločných zrcadlech s malbami Čtyř ročních období.

Výzdoba saly terreny kroměřížského zámku ovšem nezůstala omezena jen na nástěnnou malbu, neméně bohatá je štuková a sochařská výzdoba s širokým repertoárem mytologických postav a příběhů. S malbami přímo korespondují jednotlivé sochy, dále rozvíjející téma času, přírodních dějů a jejich přirozených i mytologických proměn.

Ke třem průchozím místnostem saly terreny jsou na obou koncích připojeny grotty. Severní umělá jeskyně je zdobena umělými krápníky z tufu a má podlahu z oblázků, z nichž jsou mozaikovitě seskládány i kvetoucí rozviliny na stěnách. Uprostřed stojí dnes nefunkční drobná pyramidální fontána. Východní grotta zabírá zhruba poloviční plochu než předešlé místnosti. Představuje interiér dolu z uměle sestaveného skaliska, který se hemží řadou postav horníků při práci. Celek je netradiční variantou dobově populárního motivu grott a patrně odkazuje na těžbu drahých kovů potřebných při ražbě biskupských mincí a medailí v kroměřížské mincovně.