Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Obrazárna

V obrazárně kroměřížského zámku je představen výběr nejlepších obrazů, které byly olomouckými biskupy a arcibiskupy získávány po několik uplynulých staletí.

Nejdéle doloženými obrazy ve sbírce jsou dvě dvojice oltářních obrazů od Lucase Cranacha staršího, které byly získány za episkopátu Stanislava Thurza (1497–1540). Fundamentem biskupské kolekce je sbírka biskupa Karla z Lichtensteinu Castelkorna (1664–1695). Jeho nejvýznamnější akvizicí byla koupě části sbírky anglického krále Karla I. Stuarta a hraběte Thomase Howarda z Arundelu od kolínských obchodníků s uměním Franze a Bernarda von Imstenraed v roce 1673. Vedle toho koupil také několik menších zajímavých obrazových sbírek a prostřednictvím svých nákupčích získával obrazy i přímými nákupy v malířských ateliérech. Lichtensteinovi nástupci na olomouckém stolci již nikdy nevyvinuli takto systematickou a cílenou aktivitu v rozmnožování sbírky.

V osmnáctém století kolekci obohatily nákupy Ferdinanda Julia kardinála Troyera (1746–1758) a Leopolda Bedřicha z Egkhu (1758–1760). Devatenácté a dvacáté století přineslo rozšíření sbírky díky akvizicím kardinála Bedřicha Fürstenberga (1853–1892), arcibiskupa Theodora Kohna (1893–1904) a arcibiskupa Leopolda Prečana (1923–1947). Sbírka tedy ve svém celku také mimo jiné dokládá vývoj vkusu a odlišné nároky na reprezentaci v různých obdobích.