Oddělení sbírek a dokumentace

MgA. Jiří Miláček

správce depozitáře, dokumentátor Arcidiecézního muzea Kroměříž
+420 573 334 327
milacek@olmuart.cz