Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Z důvodu plánovaného natáčení dojde na zámku k omezení provozu. Více informací zde ve zprávách.

Zavřít

Oddělení Arcidiecézní muzeum Kroměříž (AMK)

Mgr. Martina Miláčková

vedoucí oddělení Arcidiecézní muzeum Kroměříž | kurátorka sbírky kresby starých mistrů MUO, AMK | kurátorka sbírky grafiky 16. až 18. století AMK | vedoucí kurátorka expozice AMK | správkyně sbírky kresby, grafiky a fotografie AMK

+420 573 331 765
+420 778 485 287
milackova@olmuart.cz

Mgr. et Mgr. Kateřina Fajtlová

kurátorka a správkyně hudebního archivu AMK | kurátorka knihoven AMK | kurátorka Kabinetu hudby AMK

+420 573 332 037
fajtlova@olmuart.cz

Bc. Cyril Měsíc

kurátor a správce knihoven AMK | správce depozitářů AMK (obrazů, užitého umění, soch)

+420 573 332 679
mesic@olmuart.cz

Mgr. Miroslav Myšák

kurátor a správce sbírky mincí a medailí MUO, AMO, AMK | vedoucí kurátor knihoven AMK | kurátor Kabinetu mincí a medailí AMK | kurátor expozice Zámecké knihovny AMK

+420 573 331 772
mysak@olmuart.cz