Oddělení restaurátorské

MgA. Jiří Miláček

správce depozitáře, dokumentátor Arcidiecézního muzea Kroměříž
+420 573 334 327
milacek@olmuart.cz

Libuše Vybíralová

konzervátorka AMK
+420 573 334 328
vybiralova@olmuart.cz

Mgr.art. Eliška Sklenářová

restaurátorka
+420 573 334 328
sklenarova@olmuart.cz