Národní památkový ústav

Sněmovní náměstí 1/2
767 01 Kroměříž

+420 573 301 411

kontakty NPÚ: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/kontakt