Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Zdravotně znevýhodnění

Památkově chráněné objekty mívají řadu bariér, které se často nedají překonat, nebývají příliš vstřícné k návštěvníkům se specifickými potřebami a tak odrazují od návštěvy. Kroměřížské zahrady jsou jiné!

Pro osoby se zdravotním a mentálním handicapem byl vytvořen speciální program nazvaný Zahrada všemi smysly. Cílem bylo zprostředkovat zážitkové vzdělávání v oblasti zahradního umění. Jízda zeleným tunelem loubí umožnila vnímání světla a stínu. V Rotundě zněla v souladu s původní funkcí prostoru vodní hudba vytvářená za pomoci dešťových holí a kalimb. Zejména nevidomí ocenili možnost dotýkat se kamínkových mozaik, které následně vytvářeli. Chutě a vůně zahrady pomohla účastníkům programu prožít zahradní hostina. Rovněž boření kuželek si všichni užili.

Kompletní přehled programů pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany