Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Edukační programy

Národní centrum zahradní kultury nabízí v rámci návštěv Arcibiskupského zámku, Květné i Podzámecké zahrady několik vzdělávacích programů pro mateřské, základní i střední školy. Při jejich sestavování se lektoři snažili o to, aby svým zaměřením vhodně doplňovaly a rozšiřovaly výuku ve škole.

Vedle návaznosti na RVP pak kladli důraz především na aktivní zapojení dětí tak, aby je nejen informovali, ale formou konkrétního prožitku v nich vzbudili zájem o danou problematiku, zvědavost a touhu dovědět se více.

Programy jsou doprovázeny řadou výtvarných a hudebních aktivit, pohybových her a do značné míry využívají prvků dramatické výchovy. Jsou komponovány tak, aby v dětech podporovaly všeobecný rozvoj a pomáhaly pěstovat žádoucí klíčové kompetence. Každý z programů proto kontinuálně prochází většinou oblastí RVP pro daný stupeň vzdělávání.

Kompletní nabídku naleznete zde.

Vybraný program je nutné objednat předem
 telefonicky: +420 778 531 417 nebo e-mailem: info@nczk.cz

Obecné informace pro pedagogy:

- Chcete-li žákům zprostředkovat základní informace o kroměřížských zahradách, doporučujeme programy Příběh Květné  zahrady a Příběh Podzámecké zahrady (pro ZŠ a SŠ) a Libosadem se zahradníkem Floriánem a Podzámeckou zahradou se zahradníkem Floriánem (pro MŠ)

- Abychom mohli vyjít vstříc vzdělávacím potřebám vašich žáků, sdělte nám, prosím, pokud zahrnují nějaká specifika (zdravotní a jiná znevýhodnění nebo naopak zvláštní vlohy žáků, speciální zaměření třídy či školy). Předejdeme tak vzájemnému „vylaďování se“ v průběhu programu nebo vám můžeme vytvořit speciální nabídku

- Z hlediska vzdělávacích potřeb vašich žáků není optimální realizovat program s dětmi velkého věkového rozpětí (například v jedné skupině jsou žáci páté až deváté třídy). Při objednávání programu proto můžeme společně hledat způsob řešení, například rozdělení žáků na dvě skupiny, vedení programů dvěma lektory apod.