Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Podzámecká zahrada je pro špatné počasí uzavřena

DOTAZ:
 

Dne 16. února jsme narazili na uzavřené brány Podzámecké zahrady, prý pro špatné počasí. Bylo sice pod mrakem, ale příjemně, cesty uvnitř byly od brány k opicím i od tržnice téměř suché. 

Podzámecká zahrada není nebezpečnější než jiné prostory ve městě, zabezpečení parku stálo mnoho milionů. Pískové cesty jsou i např. na hřbitově a nikdo si nedovolí v případě špatného počasí jej uzavřít. Pokud se někdo bojí zodpovědnosti, ať se sem v zimě chodí na vlastní nebezpečí. Myslím, že městu Kroměříž a turistickému ruchu takové jednání škodí.

ODPOVĚĎ:

O otevření nebo uzavření zahrady rozhoduje vedoucí správy zámku a zahrad, tedy kastelán. Řídí se především doporučením vedoucího zahradníka Podzámecké zahrady a taktéž vlastní kontrolou na místě samém. Pokud je zahrada uzavřena delší dobu, kontrolujeme stav pravidelně a zvažujeme průběžně, zda lze nebo nelze otevřít. V zahradě je ovšem dalších několik kilometrů cest, které schůdné nejsou.

Náprava poškození cest v důsledku jejich používání ve stavu hlubokého podmoku je jedna z nejnákladnějších operací údržby zahrad vůbec. Zahrada má 64 hektarů.

Podzámecká zahrada není již několik desítek let ve vlastnictví ani péči města Kroměříže, město je nespravuje, na krytí nákladů na péči posledních asi 10 let finančně nepřispívá. Obě zahrady ve městě doposud spravuje Národní památkový ústav, příspěvková organizace Ministerstva kultury. Do Podzámecké zahrady byly na "zabezpečení" investovány v minulosti jen zanedbatelné prostředky, což nás velmi mrzí, snad se nám to podaří v blízké budoucnosti napravit. Žádné zabezpečení ale neumí zabránit rozbřednutí mlatových cest (i těch relativně nedávno obnovených), které jsou v této historické zahradě jedním z důležitých součástí původní kompozice a architektury objektu.

Zachování statutu památky UNESCO je pro nás hlavním úkolem, který jsme od státu dostali. A nejen od státu. Byla to právě občanská iniciativa Kroměřížanů, která naši společnost zavázala k ochraně zahrad jako světového kulturního dědictví, převzala za tuto ochranu velký díl odpovědnosti. Opravdu to, jestli se nám podaří zahradu předat dalším generacím alespoň v tak původním, historickém stavu, jak jsme ji převzali od našich předchůdců, je jistě nadřazeno počtu zpřístupněných dnů, či celkovému počtu návštěvníků. Skupiny turistů z celého světa jezdí do Kroměříže za historickými zahradami, nikoliv za městskými parky užívanými pro každodenní občanský servis. Mně, jako člověku v Kroměříži žijícímu, takovýto městský park velmi chybí! Proto srovnání s městským hřbitovem opravdu není spravedlivé. Už pro svoji rozlohu (spravujeme 80 hektarů zahrad, tedy srovnatelnou plochu se všemi ostatními zelenými plochami ve městě i okolních místních částech včetně všech jejich hřbitovů dohromady; zkuste se jako občan zajímat, kolik na tuto svou správu vynakládá naše město, naše správa má k dispozici celkem cca 6 miliónů korun), pro množství návštěvníků (160 tisíc ročně v Květné zahradě a cca 500 tisíc v Podzámecké) a pro největší intenzitu péče mezi všemi státními historickými zahradami.