Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Omezení provozu v reprezentačních sálech zámku

DOTAZ:
 
Zámek jsme navštívili 21. května 2016, chtěli jsme vidět reprezentační prostory. Průvodkyně nám sdělila, že jsme dnes poslední, kteří se dostaneme do Sněmovního sálu. Jeho nádhera byla zcela zdevastována přehlídkovým molem, desítkami židlí a osvětlovacími praktikábly. Do druhého patra jsme se vůbec nedostali!

Ano, dostali jsme slevu, ovšem nejeli jsme sem kvůli slevě, ale kvůli zážitkům z prohlídky...

ODPOVĚĎ:

Jsme objekt, který ani zdaleka neslouží pouze k návštěvnickému provozu. Výtěžek z kulturních akcí, vzhledem k naší vysoké návštěvnosti, v drtivé většině výši nájmu nepřesáhnne příjem z prohlídek, které kvůli nim musíme omezit. Pokud se nejedná o ryze komerční účely, jsou jejich ceny nastaveny tak, abychom nebyli na akci tratní, ale zároveň, abychom jejich pořádání umožnili. Kromě módní přehlídky (je jednou v roce, jde o již 12. ročník) je to několik desítek koncertů, slavnosti typu udílení cen, vyřazování studentů, mezinárodní schůzky, kongresy. Sněmovní sál slouží pro tyto společenské účely 300 let, pravda mění se jejich účastníci, počet diváků, mění se kultura a kulturnost, z jiného pohledu vybavenost a technická náročnost pořadatelů, zároveň se mění očekávání návštěvníků. Pokud bychom odmítli provázet turisty skrze sály, ve kterých je realizována příprava na podobné akce, znamenalo by to buď úplné uzavření sálů po tuto dobu (týkalo by se to cca 50 dnů v sezóně!), nebo výrazné zdražení sálů pro pořadatele, kdyby režie stouply o expresní službu instalace a deinstalace prostor (práce v průběhu noci), zvýší se ztráta na zisku z návštěvnické služby, dalším efektem by bylo omezení kulturního provozu pro místní komunitu, školy, město, místní firmy, které si podobný nárůst cen už prostě nemohou dovolit.

Proto volíme kompromis. Spoléháme na to, že nabízíme v Kroměříži tolik krásných zážitků, že nám návštěvníci omezení jedné ze sedmi tras odpustí, byť jde o tu část nejznámější a nejvyhledávanější.