Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Květná zahrada je zanedbaná

DOTAZ:

Dne 8. května 2018 jsem navštívila Kroměříž a velmi jsem se těšila na prohlídku zvláště Květné zahrady. Moje rozčarování bylo obrovské. V polovině zahrady nepokosená tráva sahající až po kolena, ornamenty, které mají být chloubou, neosazené, jahodový vršek zcela zdevastovaný. Za tak nehorázné vstupné bych očekávala zahradu v úplně jiném stavu. A to si dovolujete ještě vybírat zvláštní vstupné do Rotundy. Popsala jsem pouze ty největší nedostatky.

ODPOVĚĎ:

Veškeré dle Vás neprovedené zahradnické práce mají své přesné postupy údržby, jak vzhledem k ročnímu období, tak k aktuálnímu počasí a samozřejmě i k typu výsadby či záhonu a způsobu péče.

Louky ve Štěpnici, u Králičího kopečku a kolem Ptáčnice necháváme odrůst do takové výšky proto, aby se v plné míře mohl projevit jejich květnatý aspekt. Během tohoto týdne se již  na loukách objevuje záplava kopretin, šalvějí, silenek, jetelů, zajímavých travin a dalších rostlin. Nové založení lučních porostů proběhlo před čtyřmi lety a situace a skladba luk se každým rokem k naší radosti zlepšuje a je opravdu žádoucí nechat cílové druhy lučních bylin vykvést a vysemenit a teprve potom provést první seč, která vychází, dle průběhu počasí, na polovinu měsíce června. Do té doby pro umocnění kontrastu divokých lučních květin a tvarovaných vegetačních prvků habrových živých stěn a loubí, udržujeme v nízké výšce seče metrový s louky. Je to proto, aby okraj louky působil upraveně a  také proto, aby návštěvník mohl po kraji louky procházet a pokochat se zblízka krásou těchto nádherných lučních květin.  Na tomto našem postupu péče o louky nic měnit nebudeme a ani nemůžeme, pokud chceme dosáhnout kýženého výsledku, tedy co nejpestřejší a bohatě kvetoucí louky.

Výsadbu letničkových ornamentů každoročně zahajujeme až po 20. květnu, kdy máme jistotu, že se nevrátí ani přízemní mrazíky. Více než 70 tisíc letniček, které používáme pro ornamentální záhony nejen v Květné, ale i v Podzámecké zahradě, jsou výpěstky našich zahradníků a už nepatrný a krátkodobý pokles teplot pod 0 °C by mohl mít pro tyto rostliny fatální následky a pro nás velké finanční ztráty. Každoročně se snažíme veřejnosti vysvětlit tento fakt a zvláště náročnost pěstování tak velkého množství květin, kdy v domácím prostředí je samozřejmě možné sázet letničky dříve a v případě, že přijdou mrazíky, letničky zakrýt. U nás je bohužel tento postup vzhledem k počtu rostlin a celkové rozloze záhonů nemožný. Proto i do budoucnosti budeme při výsadbě tento léty prověřený agrotechnický termín výsadby dodržovat.

Co se týká stavu Jahodového kopečku, vlastně obou, víme, že nejsou v dobré kondici a v současné době se připravuje rekonstrukce. Prstence habrových plotů dožívají a my již mezi ně cíleně nedosazujeme nové a mladé jedince, naopak ty staré necháváme dožít. Budeme se určitě zabývat otázkou, zda Kopeček neponechat  raději čistý a nepokusit se provést transfer zplanělých rostlin jahodníků, které se v jeho okolí vyskytují.

Zahrada je a bude živý prvek a péče o ni je velmi náročná. Obrovský vliv na vzhled zahrady má pochopitelně počasí a letošní enormně rychlý nástup jara způsobil, že jarní cibuloviny odkvetly v řádu několika dnů místo týdnů, a tak se stalo, že před výsadbou letniček nastalo v zahradě zdánlivě hluché období, co se počtu kvetoucích rostlin týká. Pokud projdete opravdu celou zahradu, uvidíte, že letos můžeme očekávat větší úrodu na ovocných stromech: jabloních, meruňkách a hrušních okolo Králičího kopce a Ptáčnice. Věříme, že se nám podaří navzdory krajně suchému počasí tuto úrodu udržet.