Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Do Podzámecké zahrady je zakázán vstup se psy

DOTAZ:

Nerozumím tomu, proč je v návštěvním řádu Podzámecké zahrady, v čl. 4, odst. 4 zakázán vstup se psy. Projel jsem několikrát Evropu, a to xkrát jako řidič MKD, ale nikde jsem se s takovým zákazem nesetkal a to dokonce ani ve Francii v zahradách zámků na Loiře, dokonce ani v zahradách zámku ve Versailles. Dokonce u vstupu a na dalších vyhrazených místech byly pro pejsky v letním období připraveny malé misky s nějakým krmením a vodou. Také jsem si všimnul, že přítomnost pejsků žádnému návštěvníkovi nevadila. Pro případné exkrementy byly rovněž u vstupu k dostání v automatu sáčky za mírný poplatek 10 centů. Možná, když už se pořád cpeme tzv. na Západ, by si mohla vaše zahrada vzít z tohoto příklad.

ODPOVĚĎ:

Důvodů, proč je do Podzámecké zahrady zákaz vstupu se psy, je hned několik, a vzhledem k dlouhodobému trendu některých z nich nemáme v plánu toto nařízení měnit. Vaše námitky dobře chápu a jsou na místě. Máte pravdu, že velká část světových historických zahrad toto opatření nemá. Mnohé ale ano, například v Anglii je to zcela běžná a respektovaná norma. Podzámecká zahrada je v některých aspektech opravdu jedinečná. Například v tom, že v zahradě je více než 280 volně chovaných zvířat a návštěvník s nimi má velmi blízký kontakt. Toto kouzlo by s běžným vstupem se psy zmizelo. Obě naše zahrady mají vysoký podíl stříhaných ornamentů, které jsou velmi náchylné na psí moč. S tou bohužel návštěvník nemá možnost pracovat, podobně jako je zvyklý s pevnými exkrementy. Návyky našich spoluobčanů ještě zdaleka nejsou tak kultivované, jak bychom si všichni přáli. Stále je tu ještě velké procento těch, které to táhne na Východ, abych parafrázoval váš povzdech. Z plochy před zámkem (u náměstí) máme zkušenost, že ani systém pytlíků na exkrementy nefunguje stoprocentně a stále je mnoho lidí, kteří své miláčky takto neobslouží. Je to jistě dáno také tím, že v našich městech je počet chovaných psů v bytech největší v Evropě, Kroměříž nevyjímaje, a na tlaku na veřejná prostranství je to poznat. Navíc okolí Kroměříže je údržbou krajiny zanedbané, jakákoliv alternativa k Podzámecké zahradě chybí, město nemá svůj "městský park", o který by se staralo a udržovalo ho ve smyslu občanské vybavenosti. Mimochodem víte, že naše zahrady jsou rozlohou stejně velké, jak všechny ostatní městské plochy zeleně včetně místních částí, tedy přes 80 ha?

https://www.novinky.cz/domaci/261476-psu-a-kocek-je-v-cr-na-obyvatele-nejvice-v-evrope.html

V neposlední řadě je nutno zmínit podmínky ekonomické. Podzámecká zahrada má dlouhodobě problém s dodržováním návštěvnického řádu v mnoha dalších ohledech. Jsme objektem, který má nejvyšší intenzivně udržovanou plochu mezi historickými objekty, návštěvnost v minulém roce jsme odhadli na 750 000 návštěvníků ročně. Náklady na servis psího vstupu zahrnují nejen zázemí individuálního úklidu a hygienu travnatých ploch a cest, ale zejména dozor dodržování pravidel, službu řešení konfliktů atd. Žádná ze světových zahrad neřeší tyto potíže jen na vlastní náklady. Vždy je zde spolupodíl domovského města, či jiné samosprávné veřejné instituce, která akceptuje, že většinovým uživatelem je v těchto věcech místní občan a že cestovní ruch s památkou spojený přináší místní komunitě velký finanční profit. V Kroměříži tak tomu není. Kroměříž se již nepodílí na správě tohoto areálu vůbec žádným způsobem a veškeré náklady leží na našich bedrech tedy Národního památkového ústavu a Arcibiskupství olomouckého. Jste-li občanem Kroměříže, budeme vděční, pokud nám vyjádříte podporu. Dotazem, angažovaností v této věci. Pro jakékoliv navyšování standardu zahrady potřebujeme dlouhodobého partnera ze strany občanské správy, společnosti.

Závěrem vás mohu ujistit, že stejným způsobem řešíme i opačně laděné stížnosti. Rodiny s dětmi, senioři si naopak velmi rychle zvykají odhodit ostražitost při vstupu do zahrady, protože tlak na dozor dětí či osobní bezpečnost je všude jinde ve městě obrovský automobilismus, cyklistický provoz, ano i volně pobíhající velcí psi na sídlištích. Chodí k nám, aby si od toho všeho odpočinuli. Ti naopak apelují na větší přísnost v otázce zejména psů a kol. I v takto laděném dotazu je stejná odpověď pomozte nám zapůsobit na městské instituce, aby měly vůli nabídnout pomocnou ruku. Lepšímu servisu a kvalitnější péči o pohodu návštěvníka se nebráníme, rádi sedneme k jednacímu stolu s kýmkoliv a můžeme hledat různé alternativy.