Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že ve dnech 14.-18. května bude provoz zámku z důvodů filmování omezen. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Dny zahrad a zámku v Kroměříži

Společenské akce

Dny zahrad a zámku 2018 

 Klub UNESCO Kroměříž pořádá každoročně od r. 2000 Dny zahrad a zámku“. Obsahem i v r. 2018 budou kulturní, vzdělávací i společenské akce, tradičně v červnu  (11.června 1999 se v Kroměříži konalo slavnostní převzetí certifikátu o zápisu zahrad a zámku na seznam kulturního dědictví UNESCO). Akce zvou k  poznávání,  propagaci  a podpoře kroměřížských památek a jsou i ukázkou adekvátního využití jejich potenciálu. V r. 2018  budou akce poznamenány 20.výročím   zápisu zahrad a  Arcibiskupského zámku  v Kroměříži  na seznam  světového dědictví  UNESCO  a rokem Evropského kulturního dědictví. EYCH (European Year of Cultural Heritage 2018)

 13. června 2018  17.00hod.( vernisáž)  do  30 září 2018  Výstava:   Zahrady a Arcibiskupský zámek v Kroměříži  20 let na seznamu UNESCO – historie, současnost  v dokumentech a obrazech. Návštěvnické centrum Arcibiskupský zámek 

14. – 15. 6. 2018. Konference Historické zahrady  Kroměříž 2018 Travnaté plochy, bylinné podrosty, záhony a jejich sortimenty v historickém vývoji i současnosti. Přednáškový sál Květné zahrady Zaměření konference: Představení vývoje a pestrosti typů a sortimentů trávníků, trvalkových a letničkových záhonů, bylinných  podrostů dřevin a dalších typů a podob bylin v památkách zahradního umění  v našem i evropském vývoji. Budou prezentovány četné příklady mj. z památek UNESCO  v ČR (Kroměříž, Lednicko - valtický areál, Český Krumlov).

15. 6. 2018  19.00 hod Koncert  k 20.výročí   zápisu zahrad a  Arcibiskupského zámku  v Kroměříži  na seznam  světového dědictví  UNESCO s předáním ceny Karla Lichtensteina Kastelcornu Josefu Ruszelákovi Velký skleník Květné zahrady. V programu  zazní skladby autorů a hudebníků , kteří působili na kroměřížském zámku nebo jejichž skladby jsou uloženy v hudební zámecké sbírce ( P. J. Vejvanovský, W. A. Mozart, L.van Beethoven ). Účinkující: Filharmonie B. Martinů Zlín, dirigent  St. Vavřínek, sólo hoboj Vilém Veverka, .

18.6. 16.00 Přednáška s prezentací sbírkového fondu Arcibiskupského zámku ve spolupráci  s Arcidiecézním muzeem v Kroměříži , odborný garant Mgr. Cyril Měsíc se zaměřením na kabinet grafiky

27.6. 9.00- 13.00 Podzámecká zahrada  Podzámecké radovánky pro děti MŠ a  ZŠ – 1-st.  Klub UNESCO navazuje na předchozí úspěšné interaktivní akce pro děti MŠ  a ZŠ  v  Květné a Podzámecké zahradě, letos budou mít  možnost seznámit  se se základními renesančními a barokními tanci,  prohlédnout si dobové nástroje, na které si lze i zahrát, naučit se a zatančit si jednoduchý tanec a některé části kostýmu si i vyzkoušet, Seznámit  se s  společenskými hrami sedmnáctého století.

Součástí bude i výtvarná dílna, možnost podílet se na tvorbě obrazu, sochy, výroba malého dárku na památku.

Akce se koná ve spolupráci se studenty  Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži,   garant  Mgr. Vojtěch Ševčík

Zdroj: www.unesco-kromeriz.cz