Kouzlo renesančních zahrad – přednáška v Kroměříži

Přednáška

  • Květná zahrada v Kroměříži (přednáškový sál) ()
  • 12. 12. 2017
  • 17.00
  • vstup zdarma
Období renesance, jehož nástup je v našich zemích vnímán až v průběhu 16. století, se výrazným způsobem zapsalo do tváře mnohých památek nejen stavebních, ale své stopy otisklo i do podoby dnes ceněných historických zahrad.
„Na světě nenajdeme nic obdivuhodnějšího, než je člověk.“ Z tohoto principu vychází myšlenkový proud zvaný humanismus, jež dal vzniknout svébytnému umění renesance. Člověk a jeho potřeby se staly měřítkem a snaha po dosažení dokonalosti hnací silou překotných společenských změn. Individuální schopnosti umožnily prakticky komukoli vystoupit z anonymity či stát se bohatším než králové. Ve svěžím duchu renesance byly chladné zdi mohutných hradů vyměněny za světlé paláce a vily. Dům a zahrada se staly nedělitelným celkem. Byly společně navrhovány, budovány a vzájemně se prolínaly. Zahrada sloužila hlavně privátním potřebám svého majitele, kterému poskytovala místo k odpočinku, studiu, filosofickým úvahám, či k pořádání slavností.

Během přednášky zavítáme postupně do několika zemí Evropy, abychom mohli sledovat fascinující zrod renesanční zahrady v Itálii, její cestu do Francie i přizpůsobení se středoevropským podmínkám.

Přednášející: Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., specialistka na památky zahradního umění z Národního památkového ústavu, metodického centra zahradní kultury v Kroměříži.

Přednáška se uskuteční v přednáškovém sále Květné zahrady v Kroměříži.

Přednáška je součástí přednáškového cyklu Památky i nepamátky Zlínského kraje a je zařazena do letošního tématu Národního památkového ústavu, do Roku renesanční šlechty.

Informace najdete také na Facebooku