Přednáška v Kroměříži o cibulovinách jako něžných poslech jara

Přednáška

Národní památkový ústav, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži zve na dubnovou přednášku z cyklu Zahradní kultura v souvislostech.

Přednáška Drobné cibuloviny – něžní poslové jara

O přednášející: Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., specialistka na památky zahradního umění z Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži

Po dlouhé zimě všichni baží po teplých paprscích slunce a barvě květin. K prvním poslům jara patří rostliny, které jsou schované v cibulích a hlízách, právě ty jim dávají dostatek energie. Můžeme se tak z nich těšit v době, kdy se okolní příroda teprve probouzí. Během přednášky společně poodhalíme tajemství jejich růstu i soužití s člověkem.

Přednáška se uskuteční v přednáškovém sále vstupní budovy Květné zahrady v Kroměříži.

Vstupné: 30 Kč

Před zahájením přednášky je možné zakoupit vybrané publikace kroměřížského Národního památkového ústavu, které pojednávají o památkách a památkové péči zejména ve Zlínském kraji.

Informace o akci můžete sledovat i na Facebooku.


Kontakt a informace:

Mgr. Petra Zelinková, pracovnice vztahů k veřejnosti NPÚ, ÚOP v Kroměříži,

tel.: +420 775 442 269, +420 573 301 435, e-mail: zelinkova.petra@npu.cz