Víkend otevřených zahrad v Květné i Podzámecké zahradě v Kroměříži

Netradiční prohlídka

Víkend otevřených zahrad v roce 2018 se bude konat 9. a 10. června.

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě.

V České republice do projektu zapojujeme i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Rádi bychom v tento víkend prezentovali veřejnosti význam vegetace a posílili její postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem.

 

Víkend otevřených zahrad a vstupné

Pro mnoho lidí může být zavádějící celý název akce a mohou se domnívat, že vstup do zahrady je zdarma. Myšlenka byla přebrána z Anglie a stejně tak její název. V Anglii se otevírají běžně nepřístupné zahrady, tedy ty, do kterých se během roku běžně nedostanete, v tom spočívá "otevřenost". Ale neznamená, že vstup do zahrad je zdarma. Lidé si kupují průkaz, který jim umožňuje do těchto zahrad vstoupit. V České republice tolik takových zahrad nemáme a tak se snažíme během akce lidem poskytnout nadstandardní program v podobě komentovaných prohlídek, koncertů, divadla a podobně. Cílem akce je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře. 
Vstupné je na majitelích zahrad.

 

Hlavní organizátor:

Průvodce parkem, o.s.

Spolupracující organizace: 

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 

Národní památkový ústav

Garant:

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Průvodce parkem

 

V letošním roce se mediálním partnerem Víkendu otevřených zahrad stal internetový portrál PROPAMÁTKY!

Zdroj: www.vikendotevrenychzahrad.cz

 

Srdečně zveme také na tuto besedu, která se v rámci akce Víkend otevřených zahrad uskuteční od 10 do 12 hodin:

 

Program:

Květná zahrada sobota 9. června

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Komentované prohlídky zahrady s lektory kroměřížského Metodického centra zahradní kultury

11.00, 13.00, 14.00, 15.00

Promítání filmového dokumentu: Květná zahrada rukama zahradníků

režie Veronika a Martin Müllerovi, 2017 (30 minut)

10.00 – 16.00

Význam kvetoucích luk v Květné zahradě: botanický a entomologický výklad doplněný názornými ukázkami (Králičí kopec)

 

Květná zahrada neděle 10. června

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00

Komentované prohlídky zahrady s lektory kroměřížského Metodického centra zahradní kultury

11.00, 14.00

Komentované prohlídky s vedoucím zahrad

Ing. Pavlem Blešou, DiS. zaměřené na provoz zahrad

14.00 – 17.00

Výtvarné aktivity a hry pro děti

11.00, 13.00

Promítání filmového dokumentu: Květná zahrada rukama zahradníků

režie Veronika a Martin Müllerovi, 2017 (30 minut)

 

Po celou dobu konání akce

Klenoty zahradního umění: výstava historických plánů zámeckých zahrad (Velký skleník)

Příběhy stromů: výstava stromů Republiky

Zlínského kraje 1918–2018 (Palmový skleník)

VSTUP DO KVĚTNÉ ZAHRADY JE ZDARMA.

 

Podzámecká zahrada sobota 9. června

11.00, 15.00

Komentované pr ohlídky s jedním z autorů obnovy zahrady Ing. arch. Lukášem Pinkavou

13.00

Komentované prohlídky se specialistkou na zahradní umění Ing. Lenkou Křesadlovou, Ph.D. z kroměřížského Metodického centra zahradní kultury

 

Podzámecká zahrada neděle 10. června

11.00, 13.00, 15.00

Komentované prohlídky se specialistkou na zahradní umění Ing. Lenkou Křesadlovou, Ph.D. z kroměřížského Metodického centra zahradní kultury