Skip to main content

Darování stromu do Podzámecké zahrady

Kapacita dárcovských výsadeb pro letošní i příští rok je již zcela naplněna. V následujících letech plánujeme rozsáhlou revitalizaci stromového patra v Podzámecké zahradě, proto bude dárcovský program stromů prozatím pozastaven. Pokud chcete naši práci v Podzámecké zahradě podpořit, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek na č.ú.  1387730861/2700.

Darovat strom je krásný počin, kterým si lidé vyjadřují úctu, lásku, respekt. Upevňují vztahy mezi sebou navzájem a současně vyjadřují svůj vztah k Podzámecké zahradě a pomáhají nám tak nahrazovat stromy, které musely být kvůli špatné kondici či poškození následkem živelné pohromy odstraněny.

Obecně o programu

Myšlenka darovat strom do Podzámecké zahrady vznikla před více než 10 lety, tehdy se ale jednalo pouze o několik sporadických počinů.  Sázení dárcovských stromů v Podzámecké zahradě se těší takovému zájmu, že v současné době máme zaplněny rezervace i na rok dopředu. Díky těmto „živým“ darům společně zakládáme nové generace stromů a Podzámecká zahrada tak neztratí svůj charakter a zajistí i budoucím generacím historickou stopu a klidné, příjemné útočiště po celý čas. Doposud jsme mohli v Podzámecké zahradě díky štědrosti našich dárců vysadit více než 120 stromů.

Postup

  • pořadník (zájemci o darování stromu jsou zařazeni do seznamu pro daný kalendářní rok a termín výsadby – během jednoho roku vysazujeme maximálně 40 stromů)
  • konzultace, výběr stromu a místa výsadby (dle vybraného výsadbového termínu jaro/podzim, probíhá osobní schůzka, na které vám budou nabídnuty možnosti druhů dřevin k výsadbě a jejich možné umístění v rámci zahrady – respektujeme kompozici a skladbu dřevin z dochovaných plánů z roku 1883)
  • darovací tabulka (nově vysazené dřeviny jsou při výsadbě kotveny kůly, na které se instaluje darovací tabulka, která nese mimo jiné také vámi předaný text, citát apod.)
  • darovací smlouva, platba (darovací smlouva je vypracována po osobní konzultaci, jsou v ní uvedeny osobní údaje dárce, druh stromu, celková částka a údaje k platbě)
  • výsadba dřeviny (jakmile je znám termín dodání dřevin k výsadbě, domlouváme s vámi den a čas výsadby, kterou je možné uskutečnit ve všední dny od 8:00–15:00 hodin, při výsadbě vám podáváme odborný výklad a jsme vždy velmi potěšeni, když se do výsadby zapojíte).

Platební údaje

Orientační cena:  4 000-6 000 Kč (v ceně je zahrnuto: dřevina, kotvicí kůly, hnojivo, darovací tabulka, pomocný výsadbový materiál, doprava a práce)

Číslo účtu: 1387730861/2700 (UniCredit Bank Česká republika)

Variabilní symbol: 9999

Poznámka: číslo darovací smlouvy

Dar stromu je daňově uznatelný výdaj.