Darování stromu do Podzámecké zahrady

Darovat strom je krásný počin, kterým si lidé vyjadřují úctu, lásku, respekt. Upevňují vztahy mezi sebou navzájem a současně vyjadřují svůj vztah k Podzámecké zahradě a pomáhají nám tak nahrazovat stromy, které musely být kvůli špatné kondici či poškození následkem živelné pohromy odstraněny.

Obecně o programu

Myšlenka darovat strom do Podzámecké zahrady vznikla více než před 10 lety, tehdy se ale jednalo pouze o několik sporadických počinů.  Sázení dárcovských stromů v Podzámecké se těší takovému zájmu, že v současné době máme zaplněny rezervace i rok dopředu. Díky těmto „živým“ darům společně zakládáme nové generace stromů a Podzámecká zahrada tak neztratí svůj charakter a zajistí i budoucím generacím historickou stopu a klidné, příjemné útočiště po celý čas. Doposud jsme mohli v Podzámecké zahradě díky štědrosti našich dárců vysadit více než 120 stromů.

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Trojanová  +420 605 155 372; trojanova.pavla@ado.cz 

Termíny výsadeb: jarní termíny (březen–duben), podzimní termíny (říjen–listopad)

Vzhledem k velkému zájmu ze strany veřejnosti je již kapacita výsadby dárcovských stromů pro rok 2022 zaplněna. Aktuálně rezervujeme dárcovskou výsadbu pro podzim roku 2023. Děkujeme za váš zájem podílet se na výsadbě stromů v Podzámecké zahradě – památce UNESCO.

Postup

  • pořadník (zájemci o darování stromu jsou zařazeni do seznamu pro daný kalendářní rok a termín výsadby – během jednoho roku vysazujeme maximálně 40 stromů)
  • konzultace, výběr stromu a místa výsadby (dle vybraného výsadbového termínu jaro/podzim, probíhá osobní schůzka, na které vám budou nabídnuty možnosti druhů dřevin k výsadbě a jejich možné umístění v rámci zahrady – respektujeme kompozici a skladbu dřevin z dochovaných plánů z roku 1883)
  • darovací tabulka (nově vysazené dřeviny jsou při výsadbě kotveny kůly, na které se instaluje darovací tabulka, která nese mimo jiné také vámi předaný text, citát apod.)
  • darovací smlouva, platba (darovací smlouva je vypracována po osobní konzultaci, jsou v ní uvedeny osobní údaje dárce, druh stromu, celková částka a údaje k platbě)
  • výsadba dřeviny (jakmile je znám termín dodání dřevin k výsadbě, domlouváme s vámi den a čas výsadby, kterou je možné uskutečnit ve všední dny od 8:00–15:00 hodin, při výsadbě vám podáváme odborný výklad a jsme vždy velmi potěšeni, když se do výsadby zapojíte).

Platební údaje

Orientační cena:  4 000-6 000 Kč (v ceně je zahrnuto: dřevina, kotvicí kůly, hnojivo, darovací tabulka, pomocný výsadbový materiál, doprava a práce)

Číslo účtu: 1387730861/2700 (UniCredit Bank Česká republika)

Variabilní symbol: 9999

Poznámka: číslo darovací smlouvy

Dar stromu je daňově uznatelný výdaj.