Skip to main content

Darování lavičky do Podzámecké zahrady

Podzámecká zahrada je velmi oblíbená pro svoji pohodu, klid a prostor k odpočinku. Řada z nás má k zahradě velmi silný citový vztah, našli jsme si v ní své oblíbené místo či zákoutí. A teď máme možnost pořídit si ke spočinutí i „vlastní historickou“ lavičku.

Obecně o programu

Ke každé zahradě patří i venkovní mobiliář a Podzámecká zahrada není výjimkou. Darovat lavičku do Podzámecké zahrady je možné od roku 2020.

Dodržujeme tradici, a proto jsme jako vzor uplatnili lavičky, které jsou typické právě pro kroměřížskou zahradu. Díky tomuto daru postupně obnovujeme lavičky a zvyšujeme jejich počet. Vznikají tak nové možnosti pro odpočinek v nejrůznějších částech zahrady.

Kontaktní osoba:  Ing. Pavla Trojanová, +420 605 155 372; trojanova.pavla@ado.cz

Termín: během celého roku

Postup

  • konzultace (na osobní schůzce je domluven možný termín celé realizace – od zadání výroby lavičky až po její umístění do zahrady)
  • darovací tabulka (na lavičku lze umístit darovací tabulku s textem nebo odkazem na dárce)
  • darovací smlouva, platba (darovací smlouva je vypracována po osobní konzultaci, jsou v ní uvedeny osobní údaje dárce, předmět daru, celková částka a údaje k platbě)
  • instalace lavičky (jakmile je znám termín dodání lavičky, domlouváme s vámi v případě zájmu den a čas instalace nebo vás alespoň informujeme o tom, že lavička je již na domluveném místě)

Platební údaje

Cena je 30 000,- Kč a jsou v ní zahrnuty tyto položky: 2x litinová bočnice, dřevěné desky, nátěr, darovací tabulka, doprava a práce

Číslo účtu: 1387730861/2700 (UniCredit Bank Česká republika)

Variabilní symbol: 8888

Poznámka: číslo darovací smlouvy

Dar lavičky je daňově uznatelný výdaj.