Skip to main content

Dárcovský program

Darování stromu do Podzámecké zahrady

Darovat strom je krásný počin, kterým si lidé vyjadřují úctu, lásku, respekt. Upevňují vztahy mezi sebou navzájem a současně vyjadřují svůj vztah k Podzámecké zahradě a pomáhají nám tak nahrazovat stromy, které musely být kvůli špatné kondici či poškození následkem živelné pohromy odstraněny.

Obecně o programu

Myšlenka darovat strom do Podzámecké zahrady vznikla více než před 10 lety, tehdy se ale jednalo pouze o několik sporadických počinů.  Sázení dárcovských stromů v Podzámecké se těší takovému zájmu, že v současné době máme zaplněny rezervace i rok dopředu. Díky těmto „živým“ darům společně zakládáme nové generace stromů a Podzámecká zahrada tak neztratí svůj charakter a zajistí i budoucím generacím historickou stopu a klidné, příjemné útočiště po celý čas. Doposud jsme mohli v Podzámecké zahradě díky štědrosti našich dárců vysadit více než 120 stromů.

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Krůpová (hlavní zahradník), +420 775 890 551

Termíny výsadeb: jarní termíny (březen–duben), podzimní termíny (říjen–listopad)

Postup

  • pořadník (zájemci o darování stromu jsou zařazeni do seznamu pro daný kalendářní rok a termín výsadby – během jednoho roku vysazujeme maximálně 40 stromů)
  • konzultace, výběr stromu a místa výsadby (dle vybraného výsadbového termínu jaro/podzim, probíhá osobní schůzka, na které vám budou nabídnuty možnosti druhů dřevin k výsadbě a jejich možné umístění v rámci zahrady – respektujeme kompozici a skladbu dřevin z dochovaných plánů z roku 1883)
  • darovací tabulka (nově vysazené dřeviny jsou při výsadbě kotveny kůly, na které se instaluje darovací tabulka, která nese mimo jiné také vámi předaný text, citát apod.)
  • darovací smlouva, platba (darovací smlouva je vypracována po osobní konzultaci, jsou v ní uvedeny osobní údaje dárce, druh stromu, celková částka a údaje k platbě)
  • výsadba dřeviny (jakmile je znám termín dodání dřevin k výsadbě, domlouváme s vámi den a čas výsadby, kterou je možné uskutečnit ve všední dny od 8:00–15:00 hodin, při výsadbě vám podáváme odborný výklad a jsme vždy velmi potěšeni, když se do výsadby zapojíte).

Platební údaje

Orientační cena: cca 3 000 Kč (v ceně je zahrnuto: dřevina, kotvicí kůly, hnojivo, darovací tabulka, pomocný výsadbový materiál, doprava a práce)

Číslo účtu: 1387730861/2700 (UniCredit Bank Česká republika)

Variabilní symbol: 9999

Poznámka: číslo darovací smlouvy

Darování lavičky do Podzámecké zahrady

Podzámecká zahrada je velmi oblíbená pro svoji pohodu, klid a prostor k odpočinku. Řada z nás má k zahradě velmi silný citový vztah, našli jsme si v ní své oblíbené místo či zákoutí. A teď máme možnost pořídit si ke spočinutí i „vlastní historickou“ lavičku.

Obecně o programu

Ke každé zahradě patří i venkovní mobiliář a Podzámecká zahrada není výjimkou. Darovat lavičku do Podzámecké zahrady je možné od roku 2020.

Dodržujeme tradici, a proto jsme jako vzor uplatnili lavičky, které jsou typické právě pro kroměřížskou zahradu. Díky tomuto daru postupně obnovujeme lavičky a zvyšujeme jejich počet. Vznikají tak nové možnosti pro odpočinek v nejrůznějších částech zahrady.

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Krůpová (hlavní zahradník), +420 775 890 551

Termín: během celého roku

Postup

  • konzultace (na osobní schůzce je domluven možný termín celé realizace – od zadání výroby lavičky až po její umístění do zahrady)
  • darovací tabulka (na lavičku lze umístit darovací tabulku s textem nebo odkazem na dárce)
  • darovací smlouva, platba (darovací smlouva je vypracována po osobní konzultaci, jsou v ní uvedeny osobní údaje dárce, předmět daru, celková částka a údaje k platbě)
  • instalace lavičky (jakmile je znám termín dodání lavičky, domlouváme s vámi v případě zájmu den a čas instalace nebo vás alespoň informujeme o tom, že lavička je již na domluveném místě)

Platební údaje

Cena: 12 000 Kč (v ceně je zahrnuto: 2x litinová bočnice, dřevěné desky, nátěr, darovací tabulka, doprava a práce)

Číslo účtu: 1387730861/2700 (UniCredit Bank Česká republika)

Variabilní symbol: 9999

Poznámka: číslo darovací smlouvy