Skip to main content

Město Kroměříž v roce 2023 podpořilo Podzámeckou zahradu

                                                 

Město Kroměříž v roce 2023 podpořilo Podzámeckou zahradu v rámci projektu „Revitalizace památky UNESCO“ dotací ve výši 2.000.000,- Kč.

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad poskytnuté finanční prostředky použila na zvýšení provozní bezpečnosti zahrady – konkrétně na arboristické práce, opravu části cest, renovaci a osazení odpadkových košů, výrobu nových desek na parkové lavičky, opravy historických vnitřních oplocení, ale i k nákupu letniček k výzdobě zahrady a na pořízení nádob na krmení pro zvířata.

Díky dotaci města mohly být profesionálně provedeny arboristické zásahy na 36stromech napadených jmelím včetně náročných zdravotních ořezů dalších 87 stromů i rizikové kácení 11 stromů bezprostředně ohrožujících bezpečnost návštěvníků parku. Dále byla zahájena oprava historického oplocení u Rybářského pavilonu a u domku hlavního zahradníka. Oplocení bylo demontováno, zbaveno koroze, dojde k nahrazení vyhnilých částí, doplnění chybějících dílů a bude nanesena nová povrchová úprava. Jednotlivé části oplocení budeme vracet zpět na jaře 2024,jakmile to klimatické podmínky dovolí. Do parku se také vrátily renovované odpadkové koše.

Další oblastí použití dotačních prostředků je postupná obnova cestní sítě. Věděli jste o tom, že v 53 hektarové zahradě je několik desítek kilometrů mlatových cest? Na jejich lokální vysprávku bylo pořízeno vhodné kamenivo, opravila se část obrub tak, aby voda mohla lépe odtékat do okolních trávníkových ploch a také je již dokončena rekonstrukce cesty od ulice Vejvanovského ulice k hlavnímu parteru před zámkem, která je dlouhá cca 350 metrů.

Poslední část finančních prostředků byla použita na pořízení bohatého sortimentu letniček, které zkrášlily záhony u zoo koutku, před zámkem a také hlavní parter před zámkem od Sala tereny.

Spolupráce Města Kroměříže a Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži na projektu postupné revitalizace Podzámecké zahrady je prospěšná jak pro tuto památku zaspanou na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, tak především přináší užitek jejím návštěvníkům.

A co zahradu čeká v letošním roce? Primárním úkolem je pokračovat v revitalizaci stromového patra, zvyšovaní provozní bezpečnosti návštěvníků a potlačování jmelí, které zamořilo jak zahradu, tak i stromy podél řeky Moravy. Dále budeme pokračovat v obnově cestní sítě a mobiliáře. Zásluhou prostředků od Zlínského kraje a Arcibiskupství olomouckého dokončíme v roce 2024 rekonstrukci Čínského pavilonu a snad i umělé Ruiny po připravované revitalizaci znovu osídlí chovaná zvířata. Všimli jste si, že při večerním uzavírání zahrady zvoníme zvoncem?

Na údržbu Podzámecké zahrady i na krmení zvířat je otevřen sbírkový účet1010101010/2700. Děkujeme za Vaše dary a těšíme se v roce 2024 na Vaši návštěvu zahrady i zámku.