Skip to main content

Výstava Jiřího Netíka

Zveme Vás na výstavu Jiřího Netíka „BLÍZKÁ SETKÁNÍ“ Martina, Jakub, Mikuláš 

29/11 – 17/12 2023 (dle otvírací doby zámku) Balkónové sály Arcibiskupského zámku

Vernisáž proběhne ve středu 29/11 2023 v 17.00 hod.

Vstup v rámci Adventu na zámku zdarma.

Jiří Netík  je český sochař, řezbář a restaurátor, původní profesí profesionální hudebník. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších současných českých řezbářů, který se ve své tvorbě věnuje betlémům.

Pracuje zejména se dřevem, občas kombinuje materiál s kovem, sklem nebo nalezenými objekty. Velká část dřevěných soch je odlévána do bronzu. Jeho tvorba odráží úctu a respekt ke světu a údělu člověka podobně jako v dílech středověkých a barokních mistrů, vlastní produkce je však významně současná a realistická. Precizně vypracované detaily (výrazy obličejů, drapérie) svědčí o dokonale zvládnutém řemesle. Zaměřuje se na život lidské bytosti v kontextu přírody, historie lidstva a vesmíru. Středem pozornosti zůstává jedinec se svými bolestmi, hledáním identity, kořenů a svého místa na zemi. Vystavuje od roku 1983 v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Itálii, ve Švýcarsku, Nizozemí, Německu a Francii. Příležitostně pracuje jako učitel a arteterapeut, organizuje a vede řezbářské kurzy pro širokou veřejnost. Pracuje a vystavuje společně se svou ženou Martinou (také sochařka a řezbářka). Jeho sochy jsou zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách po celém světě.