Skip to main content

Výběrové řízení VEDOUCÍ PRACOVNÍK SPRÁVY MAJETKU

By 13. 3. 2023Aktuality

Výběrové řízení na pracovní pozici – vedoucí pracovník správy majetku

 Pracoviště:

Sněmovní 1/2, Kroměříž

Datum zveřejnění:

13.03.2023

Uzávěrka:

31.03.2023

Pracovní poměr:

hlavní pracovní poměr

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú. vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici  vedoucí pracovník správy majetku

Pracovní náplň:

 • zajišťuje komplexní péči o svěřený majetek, jeho ochrana a evidence v souladu s obecně závaznými a vnitropodnikovými předpisy;
 • provádí důsledné dodržování všech požadavků vyplývajících ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to při přípravě a realizaci veškerých stavebních či jiných zásahů do areálu památkově chráněných objektů;
 • zajišťuje provozní ekonomiku a efektivní využití svěřených materiálních, lidských  a finančních prostředků,
 • vykonává vedení podřízených pracovníků referátu údržby a referátu provozu zámku
 • spolupracuje na personalistice, vedení podřízených, školení pracovníků a uzavírání pracovních vztahů ve spolupráci s ostatními složkami organizace, v souladu s přidělenými pravomocemi,
 • vykonává evidenci hospodářského majetku,
 • zajišťuje chod bezpečnostního režimu, EZS, EPS, CCTV
 • vykonává správu agendy BOZP, PO, ŽP
 • vykonává správu nemovitostí (evidence, plánování, zajištění údržby, správa spotřeby energií, spolupráce při památkové obnově),
 • vykonává správu bytového fondu a nebytových prostor určených k pronájmu třetím osobám (evidence, plánování, zajištění údržby, příprava smluv, správa spotřeby energií),
 • připravuje smlouvy krátkodobých nájmů a dalších akcí,
 • zajišťuje údržbu památkového objektu,
 • zajišťuje kontroly a revize potřebné pro provoz památkového objektu,
 • zajišťuje údržbu a modernizace techniky potřebné pro provoz památkového objektu, ve spolupráci s kastelánem zajišťuje i její pořizování,
 • spolupracuje na tvorbě koncepce rozvoje ve spolupráci s kastelánem objektu,
 • navrhuje režim a technická opatření k zamezení škod,
 • navrhuje šetrné a hospodárné využití památkového objektu tak, aby bylo dosaženo optimálních výnosů,
 • vyhledává mimorozpočtové finančních zdroje (dotační tituly, sponzoring),
 • spolupracuje na přípravě a zpracování projektových žádostí a na implementaci projektů na památkovém objektu,
 • vykonává přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek malého rozsahu,
 • spolupracuje na organizaci veřejných zakázek jiného než malého rozsahu dle odpovídajících vnitřních norem.

Požadavky:

 • odborné vzdělání elektrotechnického směru výhodou
 • praxe ve správě majetku výhodou
 • znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel)
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka výhodou
 • komunikační schopnosti
 • zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost a flexibilita
 • trestní bezúhonnost
 • řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:

 • mzdu dle platného mzdového řádu
 • možnost osobního ohodnocení při dobrých pracovních výsledcích
 • pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování
 • místo výkonu práce – Arcibiskupský zámek v Kroměříži – práce v zajímavém prostředí – péče o památku UNESCO
 • termín možného nástupu IHNED /případně dle dohody/

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete:

 • strukturovaný profesní životopis s adresou, číslem telefonu a e-mailem
 • motivační dopis
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů

 

Požadované podklady zašlete prosím na e-mailovou adresu stablova.vladimira@ado.cz, nejpozději do 31. 03. 2023. Do předmětu uveďte: Výběrové řízení – vedoucí pracovník správy majetku.