Skip to main content

Soutěž v oboru literárních prací a fotografií

By 13. 1. 2023Aktuality

soutez

Arcibiskupský zámek Kroměříž
Knihovna Kroměřížska – p.o.
Město Kroměříž
Klub UNESCO Kroměříž

pod záštitou starosty města Kroměříže a ve spolupráci s rádiem Kroměříž, regionálními deníky a Českým rozhlasem vyhlašuje amatérskou soutěž v oboru literárních prací a fotografií

Kroměříž – místo setkávání

Kroměříž je od pradávna místem setkávání, jak ji vnímáte vy? Napište nám svůj příspěvek, nebo pošlete fotografie.

Soutěž se koná při příležitosti několika výročí, které si v roce 2023 připomeneme – 760. výročí založení města Kroměříže, 25. výročí zápisu zámku a zahrad na listinu UNESCO, a 350 let  od pořízení sbírky obrazů.

Podmínky soutěže:
Hlavní cena v soutěži bude udělena za literární příspěvek (próza, básně), fotografie vztahující se k místu setkání na zámku, v zahradách, ve městě
Soutěže se může zúčastnit každý autor starší 18 let.
Soutěž je neanonymní, všechny práce musí být původní, dosud nikde nepublikované.
Práce, které nebudou vyhovovat organizačním podmínkám soutěže nebo budou odevzdány po termínu, budou automaticky vyřazeny.

Organizace a vyhodnocení soutěže:
Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 30.4.2023 na e-mail adresu: zamek-kromeriz@ado.cz
do předmětu napište: soutěž
Přijímají se pouze práce na formátu A4 v elektronické podobě.
Autor uvede na 1. stranu jméno a příjmení, rok narození a adresu.
Práce předávané e-mailem budou ve formátu DOC (MS WORD). V dokumentu nesmí být vloženy žádné obrázky.
Fotografie budou zaslány emailem v jpg
Každá práce bude odborně posouzena. Vybrané práce mohou být publikovány v tisku. V této souvislosti žádáme autory  o písemný souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním textu. Osobní data budou archivována po dobu 3 let.
Autoři budou pozváni na závěrečné slavnostní ukončení soutěže,  na kterém budou vyhodnoceny nejlepší práce za účasti známé osobnosti, mediálních partnerů a zástupců měst.
Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny.

Soutěžní kategorie:

  • drobný literární útvar (do 5 stran A4 textu)
  • poezie (3-5 básní)
  • fotografie (5 foto)

Kalendář soutěže:

Vyhlášení soutěže: září 2022
Uzávěrka: 30.4.2023
Vyhodnocení: červen 2023 – účast vybraných autorů na slavnostním vyhodnocení