Skip to main content

Středy s odborníky

By 16. 6. 202230 června, 2022Akce

V měsících červenci a srpnu organizujeme již 5. ročník cyklu komentovaných prohlídek Středy s odborníky. V letošním roce se budete moci opět setkat s prací odborníků, kteří pečují o zámecký mobiliář a sbírkové předměty či se podílejí na aktuální rekonstrukci zámku.

Středy s odborníky 2022

13. 7. 2022 Postup rekonstrukce zámku a Podzámecké zahrady, Mgr. Štěpán Sittek, Arcibiskupství olomoucké

20. 7. 2022 Restaurování dřevěného mobiliáře na Arcibiskupském zámku, Tomáš Bárta, Restaurátorské ateliéry Bára, Hořice v Podkrkonoší

27. 7. 2022 Zámek pod střechou II, Ing. Pavel Janovský, stavbyvedoucí firmy H&B Delta Vsetín

3. 8. 2022 Zámecká obrazárna, Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D., vedoucí Arcidiecézního muzea Kroměříž a kurátor sbírky nizozemského malířství

10. 8. 2022 Od kroměřížského hradu k Arcibiskupskému zámku, Mgr. Jan Štětina, Národní památkový ústav, ÚOP Kroměříž

17. 8. 2022 Zajímavosti z rekonstrukce Arcibiskupského zámku, Ing. Ivo Kadlec, stavbyvedoucí firmy Navláčil Zlín

24. 8. 2022 Výsledky restaurátorského průzkumu Saly terreny, doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D., Katedra dějin umění, Univerzita Palackého Olomouc

31. 8. 2022 Restaurování knih a rukopisů z arcibiskupských sbírek, Tomáš Guľaš, restaurátor knih a knižních vazeb, Muzeum umění Olomouc

Začátek vždy v 17.00 h | Vstupenky lze zakoupit v online rezervačním systému, případně rezervovat na zamek-kromeriz@ado.cz | Kapacita max. 25 osob | Vstupné 60/30 Kč (snížené) | Délka programu 60 min | Sraz účastníků v průjezdu zámku |

Středy s odborníky 2022