Skip to main content

Třetí za polovic, sedmá zdarma

Arcibiskupský zámek se i letos zapojil do programu Třetí za polovic, sedmá zdarma určeného pro pro návštěvníky nestátních památek, díky kterému lze za výhodných podmínek navštívit v době od 1. května do 20. října 2022 navštívit výhodněji nestátní otevřené památky zapojené do projektu Objevuj památky.

Cestujte – objevujte – nasbírejte razítka 7 různých památek, využijte výhod a pošlete kartu do slosování.