Bartoloměj Paprocký – výstava v zámecké věži

By 9. 8. 2021 Akce

Výstava věnovaná osobnosti historika, heraldika, genealoga a překladatele polské literatury do češtiny Bartoloměje Paprockého, který působil u dvora olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského. Zámecká věž, srpen – září 2021.

Bartoloměj Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle (1540 – 27. prosinec 1614 Lvov) Paprocký přijel na Moravu v roce 1589, po bitvě u Byčiny (Byczyny), která zasadila ránu snahám Habsburků o polskou korunu. Paprocký, jako zastánce rakouského knížete Maxmiliána III., byl nucen uprchnout z Polska, kde se ujal trůnu Zikmund III. Vasa. V roce 1598 se ocitl v Kroměříži. V moravských zemích pobýval do roku 1610. Ve své adoptivní vlasti vytvořil základy české a moravské heraldiky, zkoumal genealogii místního rytířského stavu, psal politická díla a ostatní příležitostná díla. Je autorem „Zrcadla markrabství moravského“ (1593 Olomouc), „Nová kratochvíle […] Na tři díly rozdělená“ část. 1 (1598) „Nová kratochvíle […] Na tři díly rozdělená“ část. 2 (1600), „Nová kratochvíle […] Na tři díly rozdělená“ (část 3) (překlady epigramů Jana Kochanovského).Diadochos, id est successio jinak Posloupnost knížat a králů českých, biskupů a arcibiskupů pražských a všech třech stavů slavného království českého, to jest panského, rytířského a městského“, Praha 1602. V roce 1584 získal indigenát (inkolát), tj. český šlechtický titul.